Po kariuomenės surengto perversmo Mianmare kilo nauja pilietinių susirėmimų banga Po kariuomenės surengto perversmo Mianmare kilo nauja pilietinių susirėmimų banga 

100 seserų pranciškonių metų Mianmaro parapijoje

Apie Azijos katalikų bendruomenių gyvenimą informuojantis „Radio Veritas“ pasakoja apie šimtą Marijos misionierių pranciškonių metų Prang Hkudung parapijoje, Mianmaro Kačinų valstijoje, ištveriant sunkmečius, nepriteklius ar, kaip šiandien, karą ir persekiojimą.

Marijos misionierės pranciškonės į tuometinės Birmos teritoriją atvyko dar 1819 metais, tačiau ilgą laiką darbavosi išskirtinai Mandalajaus mieste buvusiame raupsuotųjų centre. XX amžiaus pradžioje vienas Paryžiaus užsienio misijų kunigas įsteigė mokyklą Prang Hkudung vietovėje ir jam reikėjo pagalbos rankų. Atsiliepdamos į jo kvietimą, 1923 metų vasario 11 dieną pirmosios šešios Marijos misionierės pranciškonės atvyko į naują parapiją ir čia liko ilgam. Jos dirbo ne tik mokykloje. Kadangi aplinkui siautėjo įvairios ligos, tačiau nebuvo jokios ligoninės, jos atidarė ir medicininį punktą. Pamačiusios, kad daug vaikų lieka našlaičiais, įsteigė našlaičių namus, kuriuose kartais gyvendavo iki 300 vaikų.

Nors stengėsi kovoti su skurdu ir ligomis, misionierės pranciškonės pačios gyveno labai kukliomis sąlygomis, dirbo sunkiai, keliaudavo arkliais. Kai kurios pačios užsikrėtė ligomis ir mirė bei buvo palaidotos Prang Hkudung žemėje.

II pasaulinio karo metu jų veikla buvo sustabdyta, visos tuometinės seserys areštuotos ir laikomos Mandalajaus bei Banmawo miestų kalėjimuose. Karui pasibaigus, teko viską pradėti iš naujo. Į parapiją sugrįžo penkios seserys, vadovaujamos vyresniosios Pranciškos. Deja, mažiau nei po metų ji mirė. Nedidelei misijai tai buvo didelis smūgis.

Prie iš kitų kraštų atvykusių misionierių prisidėjo vietinės moterys ir tai leido bendruomenei išlikti, kai, netrukus po sunkaus 1962–1963 metų pilietinio karo laikotarpio, 1966 metais nurodyta iš šalies išvykti visiems misionieriams iš užsienio. Deja, panaši situacija pasikartojo ne kartą: 2011 metais dėl naujų susirėmimų Marijos misionierės pranciškonės kartu su aplinkinių gyvenviečių žmonėmis atsidūrė perkeltųjų stovykloje. Paskutinių dviejų metų pilietiniuose susirėmimuose, po kariuomenės surengto perversmo, Prang Hkudung pranciškonių bendruomenė tiesiogiai nenukentėjo, tačiau buvo sudegintas jų bendruomenės vienuolynas Chan Tharo vietovėje, Mandalajaus arkivyskupijoje, taip pat šalia buvusi XIX amžiaus pabaigos bažnyčia.    

100 metų jubiliejus Prang Hkudung parapijoje buvo paminėtas su Banmawo vyskupu, keliolika kunigų ir apie pusantro tūkstančio tikinčiųjų. Galima pridurti, kad prieš metus Banmawo vyskupijoje atidarytas naujas Marijos misionierių pranciškonių vienuolynas – jis pastatytas Htang Nya gyvenvietėje, netoli sienos su Kinija. (RK / Vatican News)

2023 kovo 20, 14:11