Kard. Matteo Zuppi Kard. Matteo Zuppi  (ANSA)

Roma rengiasi priimti milijonus piligrimų

Artėja 2025 m. jubiliejus, kuris bus rimtas iššūkis Romos miestui, turėsiančiam priimti milijonus piligrimų. Būsimiems šventiesiems metams buvo skirta asociacijos „Carità Politica“ surengta konferencija, kurioje pagrindinis kalbėtojas buvo Italijos vyskupų konferencijos primininkas kard. Matteo Zuppi.

Kard. Matteo Zuppi, nors jau keletą metų vadovauja Bolonijos arkivyskupijai, yra romietis – jis Romos mieste gimė, užaugo, porą dešimtmečių kunigavo ir keletą metų ėjo vyskupo augziliaro pareigas. Pasak jo, Roma yra šventasis miestas. Taip jį galima vadinti dėl šv. Petro ir kankinių liudijimo bei dėl to, kad čia gyvena Petro įpėdiniai. Tačiau kartu Romą slegia ir daug sunkumų, kurių pagrindinė priežastis yra pastaraisiais dešimtmečiais vykusi sparti netvarkinga plėtra. Dabar Romos miesto gyventojų laukia rimtas iššūkis – parodyti svetingą širdį piligrimams, kurie atvyks Jubiliejaus metais. „Milijonai žmonių atvyks į Romą su daugybe lūkesčių, – kalbėjo kardinolas. – Pilietinė bendruomenė turi juos priimti ir atsiliepti į jų lūkesčius taip, kaip mes visi norėtume būti priimti, kai lankomės piligrimystės vietose. Tie lūkesčiai – tai dėmesys, pagarba, artumas.“ (jm / Vatican News)

2023 vasario 14, 13:05