Nuo pirmųjų Rusijos agresijos dienų „Caritas Polska“ savanoriai pradėjo dalinti pagalbą ukrainiečiams Nuo pirmųjų Rusijos agresijos dienų „Caritas Polska“ savanoriai pradėjo dalinti pagalbą ukrainiečiams   (Credit Caritas Polonia)

Lenkijos „Caritas“ Ukrainai ir ukrainiečiams perdavė paramos už 126 mln. eurų

Lenkija yra viena iš didžiausių politinių ir karinių Rusijos agresyviai užpultos Ukrainos sąjungininkių. Taip pat – viena iš didžiausių humanitarinių donorių, priėmusi daugybę ukrainiečių savo teritorijoje, pasiuntusi daugybę pagalbos į Ukrainą. Tai liudija ir Lenkijos „Caritas“ organizacijos ataskaita: į Ukraina išsiųsta virš 1000 sunkvežimių krovinių su pagalba, pagalbos ukrainiečiams Lenkijoje ir Ukrainoje vertė siekia beveik 598 milijonus zlotų, apie 126 milijonų eurų.

Šiais skaičiais „Caritas Polska“ pasidalijo šiomis dienomis, 2023 vasario 24-ąją minint liūdną ir dramatišką vienerių metų karo Ukrainoje sukaktį. Visos Lenkijos „Caritas“ vadovas kun. Marcinas Iżycki ir Varšuvos arkivyskupijos „Caritas“ tarnybos vadovas kun. Zbigniewas Zembrzuski spaudos konferencijoje padėkojo tūkstančiams tikinčiųjų ir geros valios žmonių, kurių suaukotomis lėšomis ar dovanotais daiktais buvo galima padėti kone dviem milijonams ukrainiečių. Kaip minėta, šią pagalbą gali dalinti į dvi dalis – 260 milijonų zlotų vertės pagalba išsiųsta į Ukrainą, o 337 milijonų zlotų vertės pagalba suteikta ukrainiečių pabėgėliams Lenkijoje. Pasak ataskaitos pristatytojų, tai pagalbos dalis, kurią buvo galima įvertinti ir apskaičiuoti. Į ją nepatenka spontaniška pagalba pirmosiomis karo savaitėmis, kai į Lenkiją plūstelėjo daugybė ukrainiečių pabėgėlių, ar virš 30 000 „Caritas“ savanorių darbas.

Pasak „Caritas Polska“ vadovų, pagalba Ukrainai ir ukrainiečiams buvo teikiama per keletą programų ir iniciatyvų. Išsiskiria „Siuntinio Ukrainai“ (Paczka dla Ukrainy) programa: per „Caritas“ interneto svetainę geradariai buvo kviečiami aukoti nuo maždaug 50 iki 300 eurų atitinkančią sumą zlotais, už kurią buvo parengiami dideli siuntiniai su ilgai galiojančiais maisto produktais, higienos priemonėmis, sauskelnėmis ir rūbeliais vaikams. Dalis pagalbos suteikta per programą „Šeima šeimai“ (Rodzina Rodzinie), kuri leidžia konkrečiai šeimai Lenkijoje remti konkrečią ukrainiečių šeimą. Galima pridurti, kad ši programa nėra nauja: ji veikia jau šešerius metus ir tuo pačiu principu teikia pagalbą sirų, palestiniečių, libaniečių ir irakiečių krikščionių šeimoms. Lenkijos „Caritas“ atstovai paminėjo „Šilumos ir vilties punktų“ projektą (Punkty Ciepła i Nadziei). Tai aštuoniolikos priėmimo punktų įrengimas pačioje Ukrainoje, didesniuose miestuose, kuriuose elektros ir šilumos tiekimas dėl karo veiksmų nuolatos trūkinėja. Jie aprūpinti generatoriais ir viskuo, ko reikia seneliams sušilti, mamoms paruošti maistą vaikams, rasti būtiniausių vaistų, įkrauti telefoną ir prisijungti prie interneto. Ukrainos miestų ir gyvenviečių bendruomenėms išsiųsta daug siuntų pagal jų individualius prašymus. Galima priminti, kad Ukrainoje dirba keli šimtai lenkų kunigų, vienuolių vyrų ir moterų, kurie taip pat kreipėsi į savo gimtąsias parapijas, vyskupijas, vienuolines bendruomenes ir draugus su įvairiais pagalbos prašymais, į kuriuos buvo dosniai atsiliepta. 

Pačioje Lenkijoje „Caritas“ atidarė 32 didelius pagalbos ukrainiečiams centrus. Išsiskiria Varšuvos centras, kuris teikia pagalbą ne vien daiktais. Jame taip pat galima susitvarkyti dokumentus ir gauti kitų konsultacijų, pradėti lenkų kalbos kursus, vaikų dienos centre palikti vaikus.

JT Pabėgėlių agentūros duomenimis Lenkijoje šiuo metu yra per pusantro milijono ukrainiečių, gavusių oficialų leidimą gyventi ir esančių Lenkijoje ilgiau nei šešis mėnesius. Tačiau trumpesniems laikotarpiams atvyko ir išvyko – kartais į kitas šalis, kartais atgal į Ukrainą – daug daugiau asmenų: pranešama apie kone 10 milijonų sienos kirtimų. (RK / Vatican News)

 

2023 vasario 27, 13:12