Masinė karo aukų kapavietė Ukrainoje Masinė karo aukų kapavietė Ukrainoje  (ANSA)

Gavėnia Europoje: maldos grandinė už taiką Ukrainoje

Minint Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios metines Europos vyskupų konferencijų taryba (CCEE) paragino visus kraštus dalyvauti gavėnios maldos, pasninko ir solidarumo grandinėje už taiką Ukrainoje ir už karo aukas.

Pagal CCEE sudarytą sąrašą, gavėnios pamaldas už Ukrainą Pelenų trečiadienį, vasario 22 d., pradės Bažnyčia Albanijoje. Maldos grandinę vasario 23–ąją pratęs Bažnyčia Austrijoje, o po to paeiliui kiekvieną gavėnios dieną grandinę tęs kuris nors kitas Europos kraštas. Lietuvoje maldos už taiką Ukrainoje diena bus minima kovo 13-ąją, Rusijoje – kovo 24 d., Ukrainoje – kovo 25 d. ir balandžio 5 d. Gavėnios maldos, pasninko ir solidarumo už taiką Ukrainoje ir Rusijos karo aukas grandinę balandžio 6 d. užbaigs Bažnyčia Vengrijoje.

Visos Austrijos Bažnyčios vyskupijos, įskaitant kariuomenės ordinariatą, kviečia melstis, pasninkauti ir liudyti solidarumą Ukrainai įvairiais maldos renginiais. Kai kuriose Austrijos vyskupijose vasario 24 d. rengiamos ekumeninės pamaldos. Zalcburgo arkivyskupas Franzas Lackneris, Austrijos vyskupų konferencijos pirmininkas, Zalcburgo katedroje aukos Dieviškąją liturgiją bizantiškomis apeigomis ir pasakys pamokslą. Tą pačią dieną Vienoje Mišias Šv. Stepono katedroje Vienos arkivyskupo kardinolo Ch. Schönborno vardu aukos katedros klebonas. Vasario 24 d. Pranciškonų bažnyčioje Vienoje bus kalbamas rožinis ir aukojamos Mišios už Ukrainą. Tą pačią dieną Vienos graikų katalikų apeigų tikinčiųjų Šv. Barboros bažnyčioje bus aukojama Dieviškoji liturgija už žuvusiuosius kare. Kovo 25 d. Austrijos vikaras Rytų Bažnyčioms su ukrainiečiais kunigais aukos Dieviškąją liturgiją Šv. Stepono katedroje.

Austrijos kariuomenės ordinariato vyskupas aukos Mišias už taiką Ukrainoje, Eizenštato Šv. Martyno kareivinėse. Mišios, minint liūdną metų sukaktį nuo Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios, bus aukojamos ir kitose Austrijos kareivinėse. (SAK / Vatican News)

2023 vasario 19, 13:21