Arkivysk. Gintaras Grušas ir arkivysk. Sviatoslavas Ševčukas 2022 07 19 Arkivysk. Gintaras Grušas ir arkivysk. Sviatoslavas Ševčukas 2022 07 19  (ugcc.ua)

Europos vyskupų pareiškimas minint karo pradžios sukaktį

Praėjus metams nuo tos dienos, kai Rusija užpuolė Ukrainą ir prasidėjo vis dar tebesitęsiantis karas, Europos vyskupai kartoja kreipimąsi į tarptautinę bendruomenę, ragindami stengtis sustabdyti šį konfliktą. Vasario 24 d. buvo paskelbtas Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) pirmininko arkivyskupo Gintaro Grušo pareiškimas.

Europos vyskupai ir krikščionių bendruomenės toliau meldžiasi už šio karo aukas ir jų šeimas: per visą gavėnios laikotarpį kiekvienoje Europos šalyje bus aukojamos Mišios ir meldžiama taikos Ukrainai bei už tuos, kurie žuvo, rašo arkivyskupas G. Grušas primindamas šiuo metu vykdomą Europos vyskupų iniciatyvą kiekvienoje Europos šalyje vieną dieną skirti maldai už Ukrainą ir taiką. Pareiškime pakartojamas įsipareigojimas tęsti paramą Ukrainos gyventojams, taip pat reiškiamas dėkingumas tiems, kurie atvėrė savo namus karo pabėgėliams, tiems, kurie liudijo solidarumą, taip pat tiems, kurie aplankydami Ukrainą parodė konkretų Bažnyčios palaikymo ženklą.

„Kai šiame siaubingame kare yra trypiama tarptautinė teisė, visi tikintieji Kristų ir geros valios žmonės yra kviečiami stengtis būti taikos statytojais“, – rašo arkivyskupas G. Grušas. – Iš Sankt Galeno (CCEE būstinės), kur vyko susitikimas dėl ukrainiečių pabėgėlių pastoracijos Europoje ir buvo meldžiamasi už taiką, kartu su Ukrainos vyskupais, kunigais ir pasauliečiais, prisijungiame prie popiežiaus Pranciškaus raginimo, kurį jis išsakė gavėnios pradžioje, kad tie, kurie turi valdžią tautoms, konkrečiai įsipareigotų užbaigti konfliktą, siektų paliaubų ir pradėtų taikos derybas.“ (jm / Vatican News)

2023 vasario 24, 15:30