Kinšasos gatvė Kinšasos gatvė 

Didžiausia Afrikos katalikų bendruomenė pasitinka popiežių

Sausio 31 d. prasideda popiežiaus apaštališkoji kelionė į Afriką. Nuo antradienio iki penktadienio Pranciškus lankysis Kongo Demokratinėje Respublikoje, kurioje virš 90 procentų gyventojų išpažįsta krikščionybę ir kone pusė yra katalikai. Tai didžiausia Afrikos žemyno nacionalinė katalikų bendruomenė.

Vis dėlto už betarpiško afrikietiško džiaugsmo išraiškų slypi daug klausimų ir temų, kurias popiežius vienaip ar kitaip palies savo kelionės metu. Katalikų Bažnyčia Kongo Demokratinėje Respublikoje turi didelį visuomeninį svorį. Ji administruoja apie pusę krašto mokyklų ir sveikatos priežiūros įstaigų, turi daug pašaukimų, evangelinio uolumo ir misionieriškos aistros.

Kita vertus, šiame geografiškai kone pustrečio milijono kvadratinių kilometrų užimančiame krašte netrūksta didelių ir mažų problemų, kurias nuolat primena ir krašto vyskupai, ypač smurtas ir skurdas, neteisingumas ir korupcija. Jei kalbėsime apie iššūkius, reikia paminėti vadinamųjų „pabudimo“ bažnyčių suklestėjimą, entuziastingų, charizmatiškų, patraukiančių ir daug katalikų, tačiau neretai besiremiančių tik vieno pamokslininko asmenybe, dalijančių lengvus sėkmės pažadus arba siūlančių lengvabūdiškus gyvenimo klausimų sprendimus.  

Radio Okapi dalijasi įvairiomis žiniomis apie popiežiaus vizito detales. Norėdamos palengvinti žmonių dalyvavimą žmonių popiežiaus vedamose liturginėse apeigose, daug institucijų vasario 1-ąją dieną skelbia nedarbo diena, įskaitant Kinšasos mokyklas. Šią dieną per popiežiaus aukojamas Mišias giedos per 700 choristų, tarp kurių ir apie tris dešimtis metų veikiančio ekumeninio „Malonės choro“ nariai.

Kongo radijo pranešimuose aptariamos diskusijos apie politinius popiežiaus vizito aspektus, kaip antai būsimi prezidento rinkimai. Jei, žinoma, popiežius Pranciškus neturi intencijos dalyvauti partiniuose debatuose, tai galima sutikti, kad jis, kaip viliasi daug kongiečių, stengsis atkreipti tarptautinės bendruomenės dėmesį į bendras krašto problemas, tokias kaip resursų išnaudojimas ir atsakomybės stoka, taip pat ir iš Vakarų bendrovių pusės, arba į pagalbos ir tarpininkavimo būtinybę sprendžiant ginkluotus konfliktus krašto rytuose.

Pranešama, kad Pranciškaus vizito proga Tautos rūmuose – krašto parlamento ir senato būstinėje – visą savaitę, nuo sausio 27-osios iki vasario 4-osios, vyksta „Popiežiaus festivalis“: koncertai, parodos, loterijos, veiks prekybos taškai.

Kinšasos arkivyskupija jau nuo sausio 26 dienos kvietė į įvairius maldos susitikimus sostinės katedroje, dedikuotoje Dievo Motinai, ir parapijų bažnyčiose. Vyriausybė taip pat praneša apie įvairias saugumo priemones ir pažadėjo visur užtikrinti tvarką, taip pat Ndolo oro uoste, kur vyksta paskutiniai pasirengimai popiežiaus Mišioms ir laukiama iki pusantro milijono dalyvių. (RK / Vatican News)

2023 sausio 31, 07:39