Benediktas XVI Šv. Pauliaus už mūrų bazilikoje 2005 m. Benediktas XVI Šv. Pauliaus už mūrų bazilikoje 2005 m. 

Ar Benediktas XVI turėtų būti pripažintas Bažnyčios mokytoju?

Mirus Benediktui XVI pasigirsta balsai, pasisakantys už tai, kad popiežius emeritas būtų paskelbtas Bažnyčios mokytoju. Tarp pirmųjų, išsakiusių tokią mintį, – keli žinomi kardinolai.

Buvęs J. Ratzingerio – Benedikto XVI mokinys, Vienos arkivyskupo pareigas einantis kardinolas Christophas Schönbornas pareiškė italų spaudai, kad, jo įsitikinimu, popiežių emeritą Benediktą XVI reiktų priskirti prie didžiųjų Bažnyčios mokytojų. Jis prisipažino, jog savo bibliotekoje J. Ratzingerio – Benedikto XVI veikalus laiko šalia šv. Augustino raštų. Teologijos istorijoje jo vieta yra tarp didžiųjų ir jis bus menamas šimtmečius. J. Ratzingerio vieta šalia Johno Henry Nemano, Tomo Akviniečio ir Bonaventūros,  – pažymėjo dominikonas kardinolas Ch. Schönbornas.

Panašiai samprotauja prefekto pareigas Romos kurijoje einantis šveicaras Kurtas Kochas. Anot jo, J. Ratzingeris stengėsi sukurti ne savitą teologiją, o teologinį mąstymą kreipė į Dievą, apsireiškusį Išganymo istorijoje. Visai pagrįstai galime viltis, kad vieną dieną Benediktas XVI bus priimtas į popiežiais tapusių didžiųjų teologų, tokių kaip Leonas didysis ir Grigalius didysis, gretas, pažymėjo vokiečių spaudai K. Kochas.

Dar kiti du kardinolai, buvęs Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas A. Bagnasco ir buvęs Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas G. Mülleris, irgi išreiškė mintį, kad galima popiežių emeritą pripažinti Bažnyčios mokytoju. Pasaulis turėtų jį išgirsti, pareiškė italų spaudoje A. Bagnasco. Tuo metu mirusio popiežiaus emerito kraštietis JAV spaudoje teigė, kad Benediktas XVI buvo šių laikų grandas – didelis mąstytojas ir tikras Bažnyčios mokytojas.

Tryliktajame amžiuje pradėta formaliai tituluoti iškilius teologus Bažnyčios mokytojais – Doctor Ecclesiae. Titulą suteikia popiežiai po tam tikro proceso, kuris panašus į skelbimo šventuoju procedūras, tačiau su jomis nesusijęs. Bažnyčia pripažįsta iš viso tik 37 Bažnyčios mokytojus, tarp kurių – keturios moterys. Du iš jų paskelbė Pranciškus – armėnų mistiką šv. Grigalių Narekietį (Krikor Narekaci) ir Ireniejų Lionietį. Kitus du Bažnyčios mokytojais pripažino Benediktas XVI – Joną Avilietį ir Hildegardą Bingenietę. Prašymus Benedikto XVI pirmtaką šv. Joną Paulių II pripažinti Bažnyčios mokytoju ir Europos globėju Vatikanas atmetė. (SAK / Vatican News)

2023 sausio 06, 12:31