Ukraina Ukraina 

Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas: apkabinkime maldomis mūsų jaunimą

Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas nuo pat vasario 24 d. prasidėjusios didelio masto rusų agresijos prieš Ukrainą kiekvieną dieną skelbia video žinias, kuriomis guodžia kenčiančiuosius ir palaiko savo tautiečių dvasią.

Penktadienį, gruodžio 9 d., 289-ąją karo dieną, arkivyskupas pradėjo naują apmąstymų ciklą, skirtą už Ukrainos laisvę kovojančiam jaunimui. „Neįmanoma kalbėti apie Ukrainos dabartį ir jos ateitį, neskiriant ypatingo dėmesio Ukrainos jaunimui, merginoms ir vaikinams, kurie stojo ginti savo tėvynės. Nes būtent jaunimui tenka didžiausia šio karo našta. Mūsų jaunieji gynėjai yra mūsų tautos, kuri kenčia ir žūsta kovoje už tėvynės laisvę ir nepriklausomybę, žiedas. Todėl mums taip svarbu išklausyti šiuos jaunus žmones, išgirsti jų svajones, pajusti, kaip jie gyvena, už ką kovoja ir už ką žūsta“, – kalbėjo arkivyskupas. Jis paminėjo 2014 m., kai prasidėjo karas Ukrainos rytuose, Zarvanicos Marijos šventovėje įvykusį susitikimą su Ukrainos jaunimu. „Tada vaikinai ir merginos manęs klausė: ką turime daryti – gyventi dėl tėvynės, ar už ją mirti? Pro ašaras jiems sakiau: gyventi!“, – kalbėjo arkivyskupas.

„Kovokime už gyvenimą!“, – pakartojo jis, primindamas neseniai paskelbtą popiežiaus Pranciškaus laišką ukrainiečiams, kuriame yra ir specialus kreipimasis į už tėvynės laisvę kovojantį jaunimą. Popiežius su skausmu konstatavo, kad šiandien Ukrainos jaunimas yra priverstas paaukoti savo svajones ir imtis ginklo, kad apgintų savo tėvynę. „Tačiau jaunimas neturi nustoti svajoti, – tęsė arkivyskupas. – Palaikykime savo jaunimą! Šiandien ypatingas Bažnyčios pašaukimas yra lydėti jaunus žmones šiomis sunkiomis, baisiomis, dramatiškomis karo Ukrainoje aplinkybėmis. Mūsų didvyriškos merginos ir vaikinai yra ne tik mūsų ateitis, bet ir dabartis. Melskimės už juos.“

Penktadienio žinioje arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas paminėjo iš okupuotų teritorijų ateinančias dramatiškas naujienas. Priešas ir toliau masiškai deportuoja ukrainiečių vaikus. Patys rusai teigia, kad iš Ukrainos išvežė daugiau kaip 150 tūkst. ukrainiečių vaikų. „Apkabinkime savo maldomis vaikus, kurie šiandien pateko į priešo rankas, iš kurių vagiama tėvynė, kalba, kultūra.“ Arkivyskupas taip pat prašė melstis už rusų suimtų kunigų Ivano ir Bohdano, kurie jau kelias savaites kankinami, išlaisvinimą. (jm / Vatican News)

2022 gruodžio 09, 15:39