Kard. K. Krajewskis ir arkivysk. V. Kulbokas pas Kyjivo Kalkutos Motinos Teresės seseris Kard. K. Krajewskis ir arkivysk. V. Kulbokas pas Kyjivo Kalkutos Motinos Teresės seseris 

Popiežiaus išmaldininkas per Kalėdas lankė vargstančiuosius Ukrainoje

Šventojo Sosto labdaros dikasterijos vadovas – popiežiaus išmaldininkas – kardinolas Konradas Krajewskis jau daugiau kaip savaitę lankosi Ukrainoje, į kurią nukeliavo su humanitarinės pagalbos siunta. Pirmiausia užsukęs į Lvivą, prieš Kalėdas jis pasiekė Kyjivą.

Kalėdų nakties Mišias kardinolas K. Krajewskis šventė kartu su Fastivo miestelio, esančio netoli Kyjivo, dominikonų bendruomene. Per Kūčių vakarienę jis susitiko su savanoriais, tarnaujančiais Šv. Martyno Porreso centre. Kalėdų Nakties Mišias kardinolas kartu su tėvais dominikonais koncelebravo Fastivo Šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčioje.

Gruodžio 25 d. kardinolas Konradas Krajewskis kartu su apaštališkuoju nuncijumi arkivyskupu Visvaldu Kulboku aplankė Kyjivo Kalkutos Motinos Teresės seseris ir Šv. Mikalojaus bažnyčią, kur aukojo Kalėdų dienos Mišias. Tos pačios dienos popietę popiežiaus išmaldininkas taip pat susitiko su brolių kapucinų ir Nazareto Šventosios Šeimos seserų bendruomenėmis, kurios teikia pagalbą nuo karo nukentėjusiems žmonėms. (jm / Vatican News)

2022 gruodžio 27, 12:47