Ioanas Sauca Ioanas Sauca 

PBT vadovas: stengtis, kad Ukrainoje liautųsi tragiškas karas

Visi mato, kaip nuo karo kenčia Ukraina ir kokios jo pasekmės Rusijoje. Krikščionys pašaukti visomis išgalėmis daryti kažką, kad liautųsi šis tragiškas dalykas, pažymėjo Vatikano dienraščiui kadenciją baigiantis Pasaulinės Bažnyčių tarybos (PBT) generalinis sekretorius, Rumunijos ortodoksų Bažnyčios dvasininkas Ioanas Sauca.

Interviu „L‘Osservatore Romano“ kalbėta ir apie visuotinės Bažnyčios ekumeninį kelią, įskaitant Karlsrūhės asamblėjos rezultatus ir gaires, Nikėjos susirinkimo jubiliejų ir reikalingumą susitarti dėl vieningos Velykų datos, taip pat apie Ioano Saucos ryšius su popiežiumi Pranciškumi ir savo misijos Maskvoje svarbą.

Pasak kun. I. Saucos, PBT daug sykių pasisakė dėl karo Ukrainoje ir nuo pat invazijos pradžios prašė kuo greičiau nutraukti karo veiksmus. Jis priminė, kad karo metu lankydamasis Maskvoje su jam PBT centro komiteto pavesta taikos misija, viešai ir privačiai pakartojo, kad „PBT smerkia karą – agresiją, per kurią žuvo tūkstančiai nekaltų žmonių, sugriauta dešimtys miestų ir supriešintos daug bendra turinčios dvi tautos. „Pasakiau Kirilui, kad krikščionys niekuomet negali palaikyti ir pateisinti karo“, – pažymėjo PBT vadovas.

Anot I. Saucos, tiek per misiją Maskvoje, tiek per susitikimus Ukrainoje, kurioje lankėsi vykstant karui, jis tvirtai įsitikino, jog krikščionys privalo toliau melstis ir darbuotis, kad karas baigtųsi ir jau dabar rengtis taikai. „PBT siekė ir toliau sieks nutiesti susitaikymo tiltus tarp dviejų tautų, nes tik nuoširdus ir broliškas susitaikymas leis sukurti teisingumu pagristą taiką.“

Pasaulio Bažnyčioms, einančioms vienybės keliu, irgi reikia teisingumo ir taikos. Vienybės kūrimui nemažiau reikšmingas piligrimystės matmuo, pažymėjo I. Sauca, prisimindamas, kad dar studijų kunigų seminarijoje laikais jis suvokė, kad Bažnyčios vienybės siekis ortodoksų teologijai yra prioritetinis, sudarantis ortodoksų tapatybės pagrindą. Bažnyčios tėvai ėjimo kartu – piligrimystės – bibliniu įvaizdžiu, minimu ypač Naujajame Testamente, apibrėžė pačią Bažnyčią. Karlsrūhės asamblėja prieš dešimtmetį apibrėžtą Teisingumo ir taikos piligrimystę pavertė Teisingumo ir taikos piligrimyste dėl susitaikymo ir vienybės.

PBT įsitikinusi, kad piligrimystės matmuo turi tapti centriniu krikščionių vienybės kelyje, pažymėjo I. Sauca, 2023 m. sausio 1 d. PBT generalinio sekretoriaus pareigas perduosiantis savo įpėdiniui, presbiterijonų dvasininkui iš Pietų Afrikos pastoriui Jerry’iui Pillay’ui. (SAK / Vatican News)

2022 gruodžio 30, 16:41