Kalėdos Velse. Ekumeninis raginimas sugrįžti į bažnyčias

Velso anglikonų ir katalikų vyskupai pirmą kartą parašė bendrą laišką, Kalėdų proga kviečiantį visus krikščionis sugrįžti į bažnyčias, nes pandemija baigėsi.

Velso anglikonų arkivyskupas Andrew Johnas ir regiono sostinės Kardifo katalikų arkivyskupas Markas O’Toole prisiminė Kalėdų giesmės „Tyli naktis, šventa naktis“ sukūrimo aplinkybes – laiminga išeitis iš beviltiškos situacijos padovanojo pasauliui Kalėdų taikos himną, pažymėjo vyskupai.

Jauno Austrijos kaimo klebono prašymu, vietos vargonininkas skubiai sukūrė melodiją jo eilėraščiui, kad abu sugiedotų šią giesmę per Kalėdų nakties Mišias. Tačiau abudu puolė į desperaciją pastebėję pelių sugraužtas vargonus dumples. Nebuvo laiko jų taisyti. Tačiau rado išeitį. Vargonininkas Franzas Gruberis gitara palydėjo duetu su kun. Jozefu Mohru pirmą kartą nuskambėjusią giesmę. Prisidėjo ir Mišių dalyviai priegiesmio žodžiais: „(Kūdikis) ilsisi miega ramiai“.

„Katastrofiškai prasidėjęs vakaras baigėsi taikos melodija“, – bendrame laiške pažymėjo Velso anglikonų ir katalikų ganytojai. Jie prisiminė pastarojo laikotarpio iššūkius: žmonės ir toliau grumiasi su koronaviruso pasekmėmis, pasaulyje šėlsta konfliktai, brangstantis gyvenimas didina vargstančiųjų gretas. Patiriame sunkumus, kurie popiežiaus žodžiais tariant, „atima viltį“.

Kažkas panašaus įvyko ir 1818 metų Kūčių vakarą, kai atrodė, kad nebus giesmės „Tyli naktis, šventa naktis“ premjeros. Bet ir Jėzaus gimimas prasidėjo audringai. Po ilgos Juozapo ir Marijos kelionės į Betliejų „jiems nebuvo vietos“. Tačiau tamsą apšvietė Rytų žvaigždė, Dievas įsikūnijo. Baimės sukaustytą naktį užgimė Taikos kunigaikštis – Jėzus.

Velso vyskupai kartu išsakė rūpestį dėl pavojaus per Kalėdas prasilenkti su tuo, kurio įsikūnijimą švenčiame, nes mūsų dėmesys skiriamas ne jam, o pasirengimui, pirkiniams, dovanoms, patiekalams... Pasak jų, šios Kalėdos po pandemijos yra puiki proga sugrįžti į bažnyčias, kad į gyvenimo centrą sugrąžintume Taikos kunigaikštį – Jėzų. (SAK / Vatican News)

2022 gruodžio 28, 13:10