Jėzaus gimimo vieta Betliejaus bazilikoje Jėzaus gimimo vieta Betliejaus bazilikoje 

Jeruzalės patriarchų ir Bažnyčių vadovų kalėdinis sveikinimas

Jėzus gimė okupuotoje šalyje, kurios situacija primena tai, kas šiandien vyksta Ukrainoje ir kitur pasaulyje – Armėnijoje ir Sirijoje: grasinimai smurtu, žmonių filtravimas, šeimų perkėlimas, pabėgėlio dalia svetur.

Skausmas ir kančios tebekankina pasaulį, taip pat Šventąją Žemę, parašė Kalėdų žinioje Šventosios Žemės patriarchai ir Bažnyčių vadovai, primindami Jėzaus ir jo šeimos patirtis: užgimdamas Kristus Jėzus prisiėmė šio pasaulio kentėjimus, kartu su Šventąja šeima susidūrė su begale okupacijos išmėginimų.

Žinios signatarai – graikai ortodoksai, armėnai, katalikai, evangelikai ir pranciškonų lyderiai – išsakė ypatingą rūpestį ir dėl Šventojoje Žemėje gyvenančių krikščionių patiriamų sunkumų, prašė pasaulio krikščionių jiems padėti kelionėmis į šventąsias vietas ir vietinių bendruomenių rėmimu. Jie taip pat išsakė viltį, kad visi krikščionys toliau palaikys pritarimą Šventajai Žemei pripažintam tarptautiniam statusui – status quo.

Jėzaus gimtinės krikščionys susiduria su išpuoliais prieš religijos išpažinimo laisvę ir juos pačius, jų bažnyčias ir kapines, su apribojimais ir teisiniais grasinimais.

Jeruzalės krikščionių vadovams ypač skaudu, kad tiek daug jaunimo išvyksta iš Jėzaus gimtojo krašto, kuriame jų protėviai gyveno dar prieš Bažnyčios užgimimą per Sekmines. Šitaip krikščionių skaičius sumažėjo iki dviejų procentų visų gyventojų, pažymėjo Jeruzalės krikščioniškų bažnyčių vadovai.

Jie prašė visų toliau darbuotis ir melstis už teisingą ir ilgalaikę taiką Šventojoje Žemėje, kurioje gimė mūsų Viešpats, taip pat daugybėje kitų karo niokojamų kraštų.

Jeruzalės patriarchai ir Bažnyčių vadovai palinkėjo, kad palaiminta žinia, kurią angelas pirmą kartą paskelbė Betliejaus piemenims, vis labiau išsipildytų visoje žemėje:

„Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. (Lk 2, 10–11)“

 (SAK / Vatican News)

2022 gruodžio 27, 13:26