Jaunimo susitikimas Lvive Jaunimo susitikimas Lvive 

Jaunimo susitikimai Rostoke ir Lvive

Vokietijos Rostoko mieste gruodžio 28-sausio 1 dienomis vyksta Taizé bendruomenės brolių jau keturiasdešimt penktą kartą surengtas naujametinis Europos jaunimo susitikimas.

„Padėkokime Ukrainos jaunimui už drąsą ištikus sunkumams ir už ištvermingą tikėjimą“, – sakė Taizé bendruomenės prioras brolis Aloisas, gruodžio 28 d. vakarą Rostoke atidarydamas jaunimo susitikimą. Jis dėkojo visiems, kas padėjo surengti susitikimą, ypač miesto parapijoms ir valdžios institucijoms, taip pat visiems, kas priėmė į savo namus iš įvairių Europos šalių atvykusį jaunimą.

Taizé vadovas pasakojo, kad bendruomenės broliai užmezgė ryšius su šiaurės rytų Vokietija jau prieš penkis dešimtmečius, kai šis regionas geležinės uždangos buvo atskirtas nuo laisvos Europos. Pasak brolio, krikščionių Bažnyčios suvaidino lemiamą vaidmenį, kad Europos susiskaldymas būtų panaikintas.

Brolis Aloisas priminė, kad, prieš atvykdamas į Rostoką, jis lankėsi Ukrainoje, kelias dienas praleidęs Kyjive ir Lvive susipažino su drąsios ukrainiečių tautos kasdienybe. „Vakare dėl elektros trūkumo ištisi rajonai pasineria į tamsą, tačiau tai netrukdo jaunimui susirinkti maldai prie žvakių šviesos. Žinia yra labai aiški, – sakė brolis, – ši naktinė šviesa yra stipresnė už karo blogį ir smurtą. Argi tai nėra Kalėdų žinios esmė? Kristus ateina į pasaulį; jis yra pasaulio šviesa. Jai gresia pavojus, ji dažnai yra paslėpta, bet ji niekada neužges.“

Taizé bendruomenės vadovas Europos jaunimui priminė ir kitus kenčiančius žmones – migrantus Lampedūzos saloje, Haičio ir Artimųjų Rytų gyventojus, Sirijoje tebevykstančio karo aukas.

Tuo pat metu, kai Rostoke vyksta Europos jaunimo susitikimas, panašus renginys, skirtas į Vokietiją negalėjusiems nuvykti ukrainiečiams jaunuoliams, prasidėjo Lvive. Panašiai kaip Rostoke, iš įvairių Ukrainos vietų į Lvivą atvykusius jaunuolius priėmė vietos parapijos, kai kurie apsigyveno karo pabėgėlių priėmimo centruose. Pamaldos ir susitikimai vyksta trijose Lvivo parapijose. Ketvirtadienio ryto pamaldas sutrukdė oro pavojų skelbiančios sirenos ir tolumoje pasigirdę raketų sprogimai. Nepaisant pavojaus, jaunimo susitikimas Lvive tęsiamas. (jm / Vatican News)

2022 gruodžio 29, 14:35