Popiežius emeritas Benediktas XVI Popiežius emeritas Benediktas XVI 

Bažnyčia meldžiasi už popiežių emeritą

Katalikų vyskupai įvairiose pasaulio šalyse atsiliepė į popiežiaus Pranciškaus raginimą melstis už Benediktą XVI. Trečiadienį per bendrąją audienciją popiežius Pranciškus pranešė apie pablogėjusią popiežiaus emerito sveiktos būklę.

Pirmieji į Pranciškaus prašymą atsiliepė Vokietijos vyskupai. Regensburgo vyskupas Rudolfas Voderholzeris, prašydamas melstis už popiežių emeritą, priminė Josepho Ratzingerio ryšius su Regensburgo vyskupija; paminėjo ir tai, kad šioje vyskupijoje daug metų gyveno ir tarnavo popiežiaus emerito brolis kun. Georgas Ratzingeris. Pasau – Josepho Ratzingerio gimtosios vyskupijos – ordinaras vyskupas Stefanas Osteris, prašydamas melstis už popiežių emeritą, paminėjo savo susitikimą su juo, įvykusį visai neseniai – šių metų lapkričio mėnesį. Osnabriuko vyskupas Franzas-Josefas Bode, savo vyskupijos tikinčiuosius prašydamas melstis, priminė, kad Josephą Ratzingerį jis pažįsta nuo studijų seminarijoje laikų. Kardinolas Reinhardas Marxas, Benedikto XVI paskirtas kardinolu ir Miuncheno-Freisingo arkivyskupu, irgi prašė bavarus melstis. Taip pat Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas vyskupas Georgas Bätzingas atsiliepė į popiežiaus Pranciškaus raginimą ir paprašė Vokietijos tikinčiųjų melstis už Benediktą XVI. Vokietijos vyskupų konferencijos interneto portale buvo paskelbta malda, kurioje prašoma Dievo globos popiežiui emeritui.

Vienos arkivyskupas kardinolas Christophas Schönbornas kreipėsi į Austrijos katalikus prašydamas melstis už Benediktą XVI, priminė stiprius ryšius, kurie iš Bavarijos kilusį Josephą Ratzingerį sieja su Austrija.

Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Ericas de Moulins-Beaufort’as taip pat paprašė, kad šalies katalikai, vienydamiesi su popiežiumi Pranciškumi ir visa Bažnyčia melstųsi už Benediktą XVI ir tuos, kurie jį slaugo.

Kardinolas Matteo Zuppi, Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas, paragino italus melstis už Benediktą XVI. Į popiežiaus Pranciškaus raginimą atsiliepė ir Vestminsterio arkivyskupas kardinolas Vincentas Nicholsas, Niujorko arkivyskupas kardinolas Timothy Dolanas, Honkongo vyskupas emeritas kardinolas Josephas Zenas, Bostono arkivyskupas kardinolas Seanas O’Malley. Už popiežių emeritą meldžiasi ir Europos jaunimo susitikimo Rostoke dalyviai.

Už popiežių emeritą meldžiasi ir Ukrainos katalikai. Graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas kreipėsi į visus dvasininkus ir pasauliečius, prašydamas vienytis maldoje. Jis taip pat priminė savo susitikimą su Benediktu XVI, įvykusį lapkričio 9 d. Vatikano Mater Ecclesiae vienuolyne. Tada, pasak Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovo, popiežius emeritas pasirodė esąs nepaprastai gerai informuotas ir susirūpinęs dėl padėties Ukrainoje, jis patikino, kad meldžiasi už Ukrainos žmones. „Visa Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčia, – rašo arkivyskupas S. Ševčukas, –meldžiasi už šį didį mūsų laikų liudytoją.“ (jm / Vatican News)

2022 gruodžio 29, 14:29