Arūnas Bladžius Arūnas Bladžius  

A†A kun. Arūnas Bladžius (1966–1994–2022)

2022 m. gruodžio mėn. 15 d., eidamas penkiasdešimt septintuosius gyvenimo metus, mirė Nemakščių Švč. Trejybės parapijos klebonas kunigas Arūnas Bladžius.

Velionis buvo gimęs 1966 m. vasario mėn. 11 d. Mokėsi atkurtoje Telšių kunigų seminarijoje. 1994 m. gegužės 29 d. vyskupo Antano Vaičiaus Telšių katedroje buvo pašventintas kunigu. 1996–1998 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto magistratūroje ir įgijo teologijos licenciato laipsnį. Nuo 1999 m. buvo Telšių kunigų seminarijos, Klaipėdos universiteto Katechetikos katedros ir Kretingos Šv. Antano religijos studijų instituto dėstytojas.

Dirbo Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės, Tryškių ir Kaunatavos, Darbėnų, Tirkšlių ir Žemalės, Nemakščių ir Adakavo parapijose.

Velionis bus pašarvotas Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčioje sekmadienį, gruodžio 18 d., nuo 15 val. Tos dienos vakare 18 val. už jį bus aukojamos gedulinės Mišios, po to giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai. Pirmadienį ir antradienį (gruodžio 19 ir 20 dienomis) 18 val. minėtoje bažnyčioje taip pat bus aukojamos gedulinės Mišios.

Laidotuvių Mišios numatytos trečiadienį, gruodžio 21 dieną, 11 val. Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčioje. Velionis bus laidojamas Telšių miesto senosiose kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia!

Telšių vyskupijos kurija

2022 gruodžio 16, 16:41