Arkivyskupas  Kęstutis Kėvalas Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas 

Savaitė Lietuvoje. Spaudos apžvalga (lapkričio 27 d.)

Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas dėkojo Dievui už vyskupo konsekracijos dešimtmetį.

Kaune ir Kauno rajone vyko programos „Kaunas – Europos kultūros sostinė“ uždarymo renginiai. Įvairių komentarų sulaukė organizatorių sugalvotas „Mitinio Žvėries žaidimas“, apimantis „Sutartį“, patvirtinamą „parašais -antspaudais“. Tiesa, žaidimo idėjos autorius, žurnalistas, laidų vedėjas ir rašytojas Rytis Zemkauskas interviu LRT portale ragino nepainioti šio mitinio personažo su aliuzijomis į biblinį blogio veikėją. Socialinių tinklų diskusijose taip pat buvo balsų, raginusių „nedemonizuoti žaidimo“, prisiminti gargolas ir chimeras ant viduramžių katedrų, biblinį Leviataną Jobo knygoje. Vis dėlto ne visiems „Žvėries pažadinimo“ ir „Sutarties“ simbolika pasirodė priimtina.

Šia proga galima prisiminti ir analogiškas diskusijas dėl Helovino šventimo. Prieš mėnesį „Bernardinai.lt“ interneto portale arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ siūlė vadovautis kiekvieno dalyvaujančio vidiniu apsisprendimu ir intencija. Jis taip pat paaiškino, kodėl Bažnyčia kiekvienu atveju nedaro oficialių pareiškimų: „Bažnyčios užduotis nėra surašyti išsamaus sąrašo, ko katalikas neturėtų daryti, kur jis negalėtų dalyvauti. Reikia kurti tokį gyvenimą, tokias praktikas, kad tiesiog nesinorėtų dalyvauti ten, kur yra priešiška mano tikėjimui, kas jo nestiprina, o kaip tik galbūt kelia pavojų“, sakė ganytojas.

Trečiadienį minėta Negimusio kūdikio diena. Daugelyje Lietuvos bažnyčių buvo meldžiamasi už negimusius kūdikius ir abortą, persileidimą ar kūdikio netektį patyrusias moteris ir tėvus. Minėjimo data primena abortų įteisinimą Sovietų Sąjungos sudėtyje buvusioje Lietuvoje. Tą dieną taip pat prašyta atgailos malonės tėvams ir gydytojams, kurių sprendimu buvo neleista užgimti kūdikiams. Psichologė Kristina Navickienė įkūrė interneto svetainę „www.kudikionetektis“, skirtą netekusiems kūdikio tėvams ir artimiesiems. Ji taip pat yra parašiusi knygą „Didesnio skausmo nebūna“, kurioje siūloma pagalba netekusiems kūdikio.

Šia proga primenami nuo 2018 m. įsigalioję Žmonių palaikų laidojimo įstatymo pakeitimai, kuriais palaidojimo teisė pripažinta ir negimusiems kūdikiams iki 22 nėštumo savaitės. Anksčiau tokie kūdikiai Lietuvoje buvo traktuojami kaip medicininės atliekos. Šiluvoje rengiama kapavietė, kur bus laidojami Kauno klinikose mirę ir tėvų nepasiimti kūdikiai. Lietuvos šeimos centro iniciatyva tėvams siūloma pagalba laidojant vaikelį ir persileidimo atveju.

Praėjusią savaitę Lietuvos sveikatos mokslų universitete vyko respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Gyvybės kultūros puoselėjimas technologijų pažangos laikmetyje“. Konferencijoje dalyvavo medicinos, teologijos ir teisės sričių mokslininkai, dalyvius sveikino Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, primindamas, kad technologijų pažanga turi vykti nesulaužydama gyvybės apsaugos principo, nuo jos prasidėjimo, iki natūralios mirties.

Praėjusį penktadienį LR Prezidentūroje pirmą kartą Lietuvoje įvyko demografijos problemoms ir emocinės sveikatos iššūkiams skirta nacionalinė konferencija „Auginu Lietuvą“. Joje ekspertai ir tėvai diskutavo ir ieškojo atsakymų dėl Lietuvą ištikusios demografinės krizės, galimas to priežastis ir išeities kelius.

Trečiadienį taip pat minėta Lietuvos kariuomenės diena. Laikraštyje „XXI amžius“ rašyta apie išskirtinį Žaliosios savanorių indėlį į Lietuvos laisvės kovas – iš šio valsčiaus Tėvynės ginti išėjo net 74 savanoriai. Vilkaviškio rajone esančioje Žaliosios Šv. Roko parapijoje įamžintas Lietuvos nepriklausomybės gynėjų atminimas, Lietuvos kariuomenės dieną žvakelės degė ant savanorių kapų kaimų kapinėse. Kitoje „XXI amžiaus“ publikacijoje rašyta apie vieno ryškiausių tarpukario Lietuvos valstybės politikos ir visuomenės veikėjo Stasio Šilingo 60-ųjų mirties metinių paminėjimą Šakių rajone. Pagerbtas jo kapas Ilguvoje, melstasi Ilguvos bažnyčioje, po Mišių Gerdžiūnų bibliotekoje vyko konferencija, kurioje aptarta įvairiapusė šio teisininko, valstybininko ir visuomenininko veikla. Apie atminimo renginius pasakoja Lina Poškevičiūtė.

Pirmadienį mirė Telšių vyskupijos garbės kanauninkas jubiliatas Anupras Gauronskas, beveik tris dešimtmečius tarnavęs Kaliningrado srityje gyvenantiems katalikams. Ta proga užuojautą Telšių vyskupui atsiuntė buvęs jo vyskupas Rusijoje, arkivyskupas emeritas Tadeuszas Kondrusiewiczius. Jis primena, kad kun. Anupras Gauronskas buvo pirmasis katalikų kunigas, kuris dar besibaigiant sovietmečiui pradėjo darbuotis Karaliaučiaus srityje. Telšių vyskupijos svetainėje skelbiama ir arkivyskupo Paolo Pezzi užuojauta.

Praėjusį šeštadienį Pasaulinės jaunimo dienos proga Telšiuose vyko Palaiminimų diena jaunimui, kurią organizavo Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba, Tarptautinė evangelizacijos mokykla ir Telšių vyskupijos jaunimo centras. Vidurdienį prasidėjęs renginys į Telšių Žemaitės teatrą subūrė beveik 300 jaunuolių iš visos vyskupijos. Sveikinimo žodį atvykusiems tarė Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, po to jaunuoliai dalijosi liudijimais, bendravo, jungėsi į meninės raiškos, giedojimo, sporto bei žaidimų veiklą.

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro feisbuko paskyroje dalijamasi nuotraukomis iš Pasaulinės jaunimo dienos minėjimo renginių. Vienas iš vilniečių renginio svečių buvo Londone užaugęs ir nusikaltimų keliu ėjęs John Pridmore, liudijęs apie susitikimą su Jėzumi, stebuklingai išgelbėjusį po pražūtingų gyvenimo trajektorijų. Savo liudijimu jis dalijosi daugelyje šalių tarp jų ir Pasaulinių jaunimo dienų Sidnėjuje metu.

Vilniaus Bažnytinio paveldo muziejuje atidaryta Romos katakombų šventųjų relikvijų-skulptūrų, vadinamųjų corpisanti (it. „šventųjų kūnų“) paroda. Šios relikvijų skulptūros XVIII a. vid.–XIX a. vid. tūkstančiais paplito daugiau nei dvidešimtyje pasaulio šalių, pasiekė taip pat Lietuvą. Parodos dėmesio centre – šv. Bonifaco ir šv. Florijono relikvijos-skulptūros iš Valkininkų ir Buivydžių bažnyčių.

Praėjusį sekmadienį ant Klaipėdos Šventojo Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios fasado atiiidengtas ir pašventintas unikalus meno kūrinys –beveik 100 kv. metrų dydžio bizantiška smaltos mozaika „Švč. Mergelė Marija – visų šventųjų ir ligonių globėja“. Ikonografinį eskizą pagal pranciškono brolio Benedikto Jurčio idėją nupiešė dailininkė Angelina Banytė.

Panevėžio vyskupija praneša apie gražią tradiciją švęsti šv. Cecilijos šventę Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Šiemet ji švęsta penkioliktą kartą pagerbiant Utenos rajono ir dekanato vargonininkus, choristus ir muzikus.

Šeštadienį Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija Mišiomis ir šventišku bendraminčių susitikimu paminėjo pilnametystės sukaktį. Prieš 18 kilo iniciatyva Lietuvoje įkurti asociaciją, ginsiančią šeimos institutą.

Kastantas Lukėnas

2022 lapkričio 27, 11:42