Gintaras Grušas Gintaras Grušas 

Rugsėjo 14 d. – Europos malda už Ukrainą

Gintaras Grušas, Vilniaus arkivyskupas ir Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas, pakvietė Europos katalikus rugsėjo 14-ąją, Kryžiaus išaukštinimo šventės dieną, melstis už taiką Ukrainoje.

Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) komunikate spaudai Europos katalikai kviečiami rugsėjo 14 d. skirti maldai už taiką Ukrainoje. Kiekvienoje žemyno bažnyčioje suklupę priešais Eucharistiją melskime Ukrainai taikos paversdami savu popiežiaus Pranciškaus prašymą, kad „kiekvienas iš mūsų taptume taikos kūrėjais ir melstumės už tai, kad visame pasaulyje pasklistų mintis kurti santarvės ir susitaikymo projektus“, – pažymima komunikate.

Tą pačią rugsėjo 14-ąją, Kryžiaus išaukštinimo šventės dieną, Ukrainoje užbaigiami Ukrainos lotynų apeigų Katalikų Bažnyčios vyskupų paskelbti Šventojo Kryžiaus metai. Ukrainos vyskupų kovo 5 d. laišką, skirtą Kryžiaus metų pradžiai, savo komunikate mini ir CCEE. Jame pažymima, jog „nuo vasario 24 d., kai Rusija užpuolė Ukrainą, Ukraina eina skausmingą Kryžiaus kelią, jame kenčia nekalti žmonės, jie sužeidžiami ir nužudomi – šiame kelyje daug blogio, daug kančios! Kaip niekad juntame, ką reiškia smurtas prieš nekaltus žmones ir kas yra nekaltųjų nukryžiavimas. Dabar labiau nei bet kad suprantame Jėzų Kristų jo Kryžiaus kelyje, jo kančią ir mirtį kaip nekalto Avinėlio, nukryžiuoto žmonių, pasišventusių tarnauti blogiui“.

Ukrainos katalikų vyskupai iškilmingai užbaigia Šventojo Kryžiaus metus rugsėjo 14 d. liturgijos šventimu ir Kryžiaus kelio apmąstymu Šargorodo Kryžiaus kelyje, Vinicios srityje, Ukrainos pietvakariuose, dvasinėje vienybėje su Maldos už taiką Ukrainoje dalyviais visoje Europoje.

Šargorode Kryžiaus kelias yra unikalus Kryžiaus kelias Ukrainoje. Jis nutiestas pagal Jeruzalės Via Dolorosa – Kryžiaus kelią, kuriuo Jėzus buvo vedamas mirti ant Kalvarijos kalno. Kryžiaus kelią sudaro 14 stotelių ir tiek pat koplyčių. Kelias prasideda prie Šv. Florijono bažnyčios ir veda į už miesto esantį kalną. Į Šargorodo Kryžiaus kelio kertinį akmenį, kurį 2008 m. pašventino apaštališkasis nuncijus Ukrainoje, įstatytas akmuo atgabentas iš Kristaus kančios kelio Jeruzalėje.

Kai 2021 m. lapkritį Ukrainos vyskupų konferencija nutarė paskelbti Šventojo Kryžiaus metus, niekas neįsivaizdavo, kad tai bus tikro Ukrainos kryžiaus kelio metai. Užbaigdami metus, žvelgdami atgal į laikotarpį prieš karą, lotynų apeigų vyskupai rugsėjo 8 d. laiške tikintiesiems parašė: „Niekas nenumanė, kad toks didelis išbandymas, koks yra karas, ištiks mus visus!“

„Mūsų buvimas prie kryžiaus įgavo kitą dimensiją. Kryžiaus ženklas priartėjo prie mūsų, bet ir mes priartėjome prie jo. Stovėdami arti Viešpaties kryžiaus slėpinio, prisilietėme ir prisiliečiame prie savo kryžiaus slėpinio. Kaip Jėzui kryžius buvo nenusipelnyta bausmė, taip ir mums. Kaip per kryžių Jėzus pasiekė gyvybės pergalę prieš mirtį, taip ir mes tikime, kad mūsų ištikima ištvermė prie kryžiaus atneš gėrio pergalę prieš blogį, taikos pergalę prieš karą. Kito kelio nėra. Yra tik pergalingo kryžiaus kelias.“

„Todėl ir toliau būkime prie kryžiaus, kad jis mums taptų pergalingu meilės ženklu, kad atgaivintų mūsų tikėjimą, sustiprintų mūsų viltį dėl greitos pergalės kare ir teisingos taikos.“ (SAK / Vatican News)

2022 rugsėjo 13, 14:36