Ukraina Ukraina 

Ukraina minėjo krikšto ir valstybingumo šventę

Ketvirtadienis, liepos 28 d., buvo 155-oji Rusijos agresijos prieš Ukrainą diena. Šią dieną ukrainiečių tauta minėjo savo nacionalinę šventę – kunigaikščio Vladimiro krikšto ir Ukrainos valstybingumo dieną.

„Šiandien mūsų tauta, mūsų tėvynė švenčia trigubą šventę“, – kasdienėje vaizdo žinioje ketvirtadienį sakė Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios vadovas Kyjivo ir Haličo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas. „Šiandien minime didįjį kunigaikštį Vladimirą, prilygstantį apaštalams, pakrikštijusį Rusią-Ukrainą, davusį mums Kristaus tikėjimą. Dniepro upės vandenyje pakrikštyta gimė nauja Dievo tauta, tad šiandien mes taip pat švenčiame Rusios-Ukrainos krikšto šventę. Mūsų valstybė šiandien taip pat švenčia Ukrainos valstybingumo šventę.“

Ukrainiečių valstybės kūrimas prasidėjo prieš tūkstantį metų ant šventų Kyjivo kalvų. Tūkstantį metų žmonės kovojo už nepriklausomą Ukrainos valstybingumą. Valstybingumas buvo atimtas kelis kartus. Šimtmečius valstybę kūrusi ukrainiečių tauta savo tėvynėje buvo priversta gyventi svetimuose valstybiniuose dariniuose. Dėl to šiandien ukrainiečiai džiaugiasi galimybe turėti savo valstybę ir yra pasiryžę ginti ją savo kraujo kaina.

„Šiandien norime maldoje prisiminti ištisas mūsų pirmtakų kartas, kurios kovojo už laisvą ir nepriklausomą Ukrainą. Šiandien maldoje norime paminėti mūsų karius, tiek tuos, kurie žuvo mūšiuose gindami tėvynę, ypač dabar nuo Rusijos, tiek tuos, kurie šią dieną švenčia fronto linijoje. Iš kunigaikščio Vladimiro tikėjimo jie semiasi dvasinės stiprybės priešintis ir nugalėti.“

Arkivyskupas taip pat prašė melstis, kad tikėjimo lobis nebūtų prarastas. „Tegul Ukrainos valstybė, kurią šiandien saugome, tvirtiname ir plėtojame, visada remiasi Dievo moraliniu įstatymu, kuris buvo įrašytas tautos širdyje tą akimirką, kai ji buvo pakrikštyta Dniepro upės vandenyse.

„Ką daryti, kad šiandien galėtume gyventi pagal tikėjimą, kurį mums davė kunigaikštis Vladimiras? Kad galėtume tęsti krikščioniškojo gyvenimo tradiciją, mūsų krikšto kelionės tradiciją, šiandien bažnyčiose iškilmingai atnaujiname savo krikšto įžadus, atnaujiname pažadus, kuriuos davėme Dievui per krikštą arba kuriuos už mus davė krikšto tėvai.“

Arkivyskupas prašė kartoti per Krikšto liturgiją tariamus žodžius, išsižadėti piktosios dvasios, velnio ir viso jo skleidžiamo blogio. Nuoširdžiai pasakyti, kad esame prieš velnią, prieš blogį ir atmetame piktumą, šmeižtą, nesąžiningumą ir kerštą, kad atsisakome

puikybės, gobšumo, netyrumo, pavydo, nesaikingumo, tinginystės, kad atsisakome  neapykantos ir savanaudiškumo. Šiandien Bažnyčia mūsų taip pat klausia: „Ar tikite Kristų?“ ir į klausimą mes iškilmingai atsakome: „Tikiu“.

„Tegul tikėjimas, kurį šią šventą dieną iškilmingai atnaujiname, suteikia jėgų nugalėti velnią ir jo tarnus, teatneša palaiminimą mūsų tėvynei, sustiprina mūsų valstybę ir apšviečia visus, kurie yra tamsoje. Tegul Dievo taika viešpatauja palaimintoje mūsų žemėje, laisvoje, nepriklausomoje ir vieningoje Ukrainoje“, – meldė arkivyskupas.

 

Penktadienio, 156-osios karo dienos, žinioje arkivyskupas S. Ševčukas sakė, kad praėjusi diena, kai Ukraina minėjo savo nacionalinę šventę, buvo viena sunkiausių nuo pat karo pradžios. „Niekada anksčiau rusai nebuvo paleidę tiek raketų ir bombų į Ukrainos teritoriją kaip per pastarąsias 24 valandas. „Tai rusų dovana Kyjivo Rusios krikšto sukakties ir mūsų valstybingumo šventės proga“, – sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas. Jis taip pat pranešė, kad gavo žinią, jog būtent tą dieną žuvo jam pažįstamas jaunas Raudonojo Kryžiaus savanoris, kuris nuo pat karo pradžios aktyviai padėjo vargstantiems, ir visa jo šeima.

Toliau tęsdamas apmąstymus apie krikščionišką maldą, penktadienio žinioje arkivyskupas sakė, kad galime melstis kartodami išmoktas maldas ar skaitydami maldaknygę, galime melstis ir Šventojo Rašto, ypač psalmių, žodžiais, tačiau taip pat labai vertinga ir Dievui patinkanti yra spontaniška, širdies malda. „Net jei nežinome, ką Dievui sakyti, tegul tai mūsų neatbaido. Atverkime savo širdį Dievui. Nuoširdžiai, paprastai kalbėkime apie savo gyvenimą tokį, koks jis yra“, – sakė arkivyskupas, primindamas, kad Jėzus savo mokiniams ne kartą yra pataręs maldoje niekada neaukštinti savęs ir nedaugiažodžiauti.

„Dieve, išklausyk mūsų tautos maldą, savo vaikų šauksmą, kaip išklausei izraelitų šauksmą Egipto vergijoje. Dieve, išgirsk mus ir skubėk mums į pagalbą“, – meldė arkivyskupas. (jm / ugcc.ua / Vatican News)

2022 liepos 29, 14:38