Palaimintasis Teofilius Matulionis Palaimintasis Teofilius Matulionis 

Savaitės Lietuvoje apžvalga (birželio 12 d.)

Sekmadienį Kaišiadorių katedroje prasidėjo Pal. Teofiliaus Matulionio šventė, kuri tęsis tai pat antradienį, jo liturginio minėjimo dieną. Prieš penkerius metus vyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis buvo paskelbtas palaimintuoju.

Rengiantis pal. Teofiliaus Matulionio minėjimui atnaujinta jam skirta interneto svetainė. Švč. Trejybės sekmadienį Kaišiadorių katedroje užbaigta Šeimos metų programa, taip pat Sinodinio kelio diecezinis etapas. 

Šeštadienį Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje buvo švenčiamos padėkos Mišios minint bažnyčios atšventinimo trisdešimtmetį ir penkerių metų sukaktį, kai vyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis buvo paskelbtas palaimintuoju. Vyskupas Teofilius Matulionis septynerius metus (1936–1943) buvo šios bažnyčios rektorius, seserų benediktinių vienuolyno kapelionas, įsteigė bažnyčioje Švč. Sakramento adoraciją. Iškilmėje dalyvavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Petar Antun Rajič.

Praėjusį sekmadienį Sekminių šventę Vilniaus Kalvarijose vainikavusią Šventosios Dvasios Atsiuntimo iškilmę transliavo LRT televizija. Mišių homilijoje arkivyskupas Gintaras Grušas kalbėjo apie Šventosios Dvasios vaidmenį atpažįstant gyvenimo pašaukimą, išsiskleidžiantį įvairiais keliais, tarnystėmis bei profesijomis. Pabrėžęs gražų sutapimą, tą pačią dieną švenčiant Tėvo dieną ir Sutvirtinimo sakramentą, ganytojas sakė: „Kiekvieno iš mūsų tikslas – tapti tuo žmogumi, kokį Dievas numatė mus sukurdamas“. Atpažįstant gyvenimo pašaukimą reikia įsiklausyti, kur Dievas veda ir turėti drąsos eiti tuo keliu, kuriuo veda Šventoji Dvasia. Arkivyskupas taip pat minėjo ir gresiančias pagundas neiti Dievo siūlomu keliu, į pirmą vietą iškeliant savąjį „aš“, renkantis „iškreiptas meilės ir laisvės sąvokas“, vedančias į narkomaniją, alkoholizmą, ieškant šeimą imituojančių alternatyvų. Krikščioniui katalikui tinkamas vienintelis kelias – išmokti klausyti Dvasios balso ir eiti pasiaukojančios meilės keliu, kurį savo pavyzdžiu parodė Jėzus.

Šiaulių vyskupijoje jau šeštus metus tęsiama tradicija įvairių konfesijų krikščionims bendrai švęsti Sekmines. Šiaulių savivaldybės skvere vykusią Sekminių šventę organizavo Šiaulių vyskupija, Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis“, Šiaulių veikliųjų žmonių bendrija ir Šiaulių ekumeninė grupė, šventės globėjas vyskupas Eugenijus Bartulis. Renginį vedė Šiaulių vyskupijos Jaunimo centro vadovas kun. Arūnas Jankauskis ir Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ pastorė Anželika Krikštaponienė. Šiemet šventėje Dvasios dovanų įvairovę pabrėžė svečių iš Ukrainos dalyvavimas. Sekminių šventės iliustruotas reportažas ir vaizdo įrašas YouTube kanalu randamas Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ svetainėje, taip pat portale „Laikmetis.lt“.

Daugiau kaip du šimtmečius tęsiasi Sekminių atlaidų tradicija diecezinėje Kryžių šventovėje. Šventosios Dvasios Atsiuntimo iškilmės homilijoje Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila minėjo pasaulio šalyse gyvuojančias Sekminių šventimo tradicijas, o susiedamas su tą dieną teiktu Sutvirtinimo sakramentu  ragino prašyti Šventosios Dvasios malonių, gaivinančių nuolatinę bendrystę su Dievu. Atlaiduose taip pat minėta Tėvo diena.

Telšių vyskupijos svetainėje pasakojama apie praėjusią savaitę Žemaičių Kalvarijoje vykusias ekumenines rekolekcijas Liepojos katalikų ir liuteronų vyskupijų dvasininkams. Liepojoje yra įsikūrusios dvi vyskupijos – katalikų ir evangelikų liuteronų, rekolekcijose dalyvavo abiejų vyskupijų kunigai su savo ganytojais. Rekolekcijas vedė apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Petar Antun Rajič, jose dalyvavo gausus kunigų būrys iš Latvijos ir Lietuvos.

Paskutinę gegužės savaitę po pandemijos pertraukos vėl vyko Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos metinė konferencija. Kaune vykusios konferencijos tema buvo „Katalikiška ugdymo įstaiga – kaip neprarasti savo identiteto?“

Trečiadienį Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos bažnyčioje vyko Vilkaviškio vyskupijos Dievui pasišventusių našlių asociacijos įžadų šventė.

Šią savaitę Lietuvos Caritas organizacija kartu su septynių vyskupijų Caritas centrais vykdė trečiąją humanitarinės pagalbos Ukrainos žmonėms rinkimo akciją. Surinkti daiktai ir priemonės skirti Odesos, Poltavos, Mykolajivo, Kyjivo miestų gyventojams.

Laikraštyje „XXI amžius“ rašoma apie praėjusį antradienį Kazachstane, Spasko memorialiniame komplekse atidengtą paminklą kentėjusiems ir žuvusiems politiniams kaliniams lietuviams. Spasko memorialiniame komplekse šiuo metu pastatyti 23 Europos ir Azijos šalių paminklai skirti karo belaisviams, politiniam kaliniams ir tremtiniams atminti. 

„Bernardinai.lt“ publikacija primena, kad prieš dvidešimt metų, 2002 m. birželio 7 d. Palendriuose iškilmingai buvo pašventinta Šv. Benedikto bažnyčia ir vienuolynas. Pirmieji 12 vienuolių: septyni prancūzai, vienas amerikietis ir keturi lietuviai, vadovaujami prioro t. Hervé de Broc OSB (1944-2020), Palendriuose apsigyveno 1998 metais, laikiname vienuolyno pastate, šiandieniniuose svečių namuose „Aušros žvaigždė“. Šis vienuolynas išlieka ypatingu, žmonių pamėgtu dvasinės traukos centru. Apie benediktinų dvasingumo kelią pasakoja prioras tėvas Kazimieras Milaševičius OSB.

Kastantas Lukėnas

2022 birželio 12, 12:01