Ukraina Ukraina 

Arkivysk. S. Ševčukas: „Ateik, Šventoji Dvasia, ir pagydyk sužeistą žmoniją“

Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas šeštadienį ir penktadienį paskelbtose vaizdo žiniose prašė melstis už Severodonecką ir kitus Luhansko srities miestelius ir kaimus, į kuriuos priešas „metė visą savo pragarišką jėgą“, prašė malda palydėti tą Ukrainos teritoriją ginančius karius ir ten pasilikusius civilius gyventojus.

Penktadienis, birželio 10 d., buvo jau 107-oji karo diena. Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčiai tai buvo aštuntoji pasirengimo Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmei diena. Šią dieną liturgijoje skambėjo Jėzaus – Vyriausiojo kunigo – žodžiai, kuriais jis meldė Tėvą savo mokinių vienybės. „Šiandien, kai Ukrainoje vyksta karas, visos Ukrainos Bažnyčios ir religinės organizacijos kaip niekada anksčiau jaučia tarpusavio vienybę“, – sakė arkivyskupas. „Mes visi turime vieną tikslą – apginti savo kraštą ir padėti kenčiantiems žmonėms. Visi, kurie šiandien save laiko krikščionimis, nepriklausomai nuo konfesijos, jaučia sąžinėje Šventosios Dvasios įkvėptą pašaukimą mylėti savo žemę, savo žmones ir daryti gera.“

Arkivyskupas prašė ypatingai melstis už tuos, kurie daro gailestingumo darbus ir savo veiksmais liudija tikėjimą, už savanorius, už medicinos darbuotojus, gydytojus, ypač už tuos, kurie gelbsti karių gyvybes, už kariuomenės kapelionus, kurie yra kartu su kariais fronto linijoje ir liudija Dievo buvimą ten, kur labiausiai reikia stiprybės.

Šeštadienį, birželio 11 d., 108-ąją karo dieną, paskelbtoje žinioje arkivyskupas Ševčukas visų pirma padėkojo visiems pasaulyje, kas padeda Ukrainai ir už ją meldžiasi dabartiniu labai sunkiu metu. „Sakoma, kad nelaimėje pamatai, kas yra tavo tikras draugas. Dabar, kai Ukrainą ištiko karo nelaimė, mes esame dėkingi už palaikymą, už kiekvieną geros valios gestą, kurių sulaukiame iš viso pasaulio geros valios žmonių, ir kurie mums priartina pergalės prieš blogį dieną.“

Arkivyskupas priminė, kad šis šeštadienis Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčiai buvo Sekminių iškilmės vigilija. Visa novena, kuria buvo rengiamasi Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmei, buvo ypatingos maldos metas už Bažnyčios misiją, kad ji sugebėtų skelbti Dievo žodį dabartiniam sužeistam žmogui. Pasak arkivyskupo, viena skaudžiausių šiuolaikinio žmogaus žaizdų yra nepajėgumas megzti nuoširdžius tarpusavio santykius. Žmonės sugeba užmegzti labai plačius virtualius ryšius socialiniuose tinkluose, tačiau iš tiesų jie yra vieniši, juos slegia vienatvė. Mes laukiame Šventosios Dvasios, kuri yra tikrų ir nuoširdžių santykių tarp žmonių kūrėja. Laukiame jos, kuri gali pagydyti sužeistą žmonių sugebėjimą bendrauti, kurti vieno žmogaus vienybę su kitu žmogumi.

„Šventoji Dvasia, Dievo meilės Dvasia, nuženk ant mūsų visų! Ateik ir išmokyk mus mylėti! Išmokyk šiuolaikinę žmoniją kalbėtis meilės kalba!“ (jm /  Vatican News)

2022 birželio 11, 13:36