Arkivyskupas P. Gallagheris Lvive (2022 gegužės 19 d.) Arkivyskupas P. Gallagheris Lvive (2022 gegužės 19 d.) 

Vatikano diplomatijos vadovas lanko Lvivą ir Kyjivą

Gegužės 18 dieną, trečiadienį, prasidėjo arkivyskupo Paulo Gallagherio, Šventojo Sosto santykių su valstybėmis sekretoriaus, vizitas Ukrainoje, kurio darbotvarkė numato įvairius oficialius susitikimus iki gegužės 20 d., penktadienio, vakaro. Tarp vizito tikslų – dar kartą išreikšti paramą Ukrainai ir jos gyventojams, taip pat įvertinti popiežiaus kelionės į Ukrainą ir Vatikano tarpininkavimo perspektyvas.

Arkivyskupo P. Gallagherio vizitas prasidėjo nuo vakarų Ukrainos miesto Lvivo, kuriame jis praleido trečiadienį ir ketvirtadienį. Lvive Vatikano diplomatą pasitiko šio miesto arkivyskupas Mieczyslawas Mokrzyckis, šiuo metu einantis ir Ukrainos lotynų apeigų katalikų vyskupų konferencijos pirmininko pareigas.

Trečiadienį arkivyskupas P. Gallagheris taip pat susitiko su kitos ukrainiečių katalikų bendruomenės, Graikų Katalikų Bažnyčios vadovais vakarų Ukrainos regione: Lvivo metropolitu Ihoriu Vozniaku ir vyskupu augziliaru Volodymyru Gruca, Ivano Frankivsko metropolitu Volodymyru Vijtišinu, Sambiro ir Drohobyčo vyskupo Jaroslavu Pririzu, Ternopilio ir Zborivo vyskupu Teodoru Martiniuku. Svečias taip pat aplankė Lvivo graikų katalikų Šv. Jurgio katedrą ir jos kriptą, kurioje ilsisi tokių garsių šios bendruomenės atstovų, kaip metropolitaa Andrejus Šeptickis ar kardinolas Josyfas Slipyjus, kūnai.

Gegužės 18 dieną arkivyskupas iš Romos aplankė Lvivo lotynų apeigų katalikų parapiją, dedikuotą šv. Jonui Pauliui II, kur susitiko ir bendravo su čia priglaustais karo pabėgėliais ir Rusijos agresijos aukomis – šiuo metu čia gyvena apie 120 tokių asmenų.

„Noriu išreikšti mūsų solidarumą Ukrainos žmonėms. Esu įsitikinęs, kad tikite į Jėzų Kristų. Šventasis Tėvas perduoda jums savo palaiminimą. Jis puikiai žino, kas vyksta jūsų šalyje. Jis žino, kad esate stiprūs ir vieningi žmonės. Meldžiamės už tuos, kurie žuvo šiame kare, ir už tuos, kurie buvo priversti palikti savo namus. Linkiu jums būti stipriems ir drąsiems, ir kad jūsų vaikai augtų stiprūs ir laimingi. Popiežius ir visas katalikų pasaulis meldžiasi už jus“, – cituoja P. Gallagherį Lvivo srities komunikatas.

Dar vienas trečiadienio programos punktas – susitikimas su seserimis benediktinėmis Solonkų gyvenvietėje, prie pat Lvivo. 2016 metais buvo pašventintas šio vienuolyno kertinis akmuo, o 2021 metais įsikėlė pirmosios trys seserys benediktinės. Vienuolyno komplekse taip pat apgyvendinti pabėgėliai. Lvivo lotynų apeigų arkivyskupija savo feisbuko paskyroje taip pat pasakoja, kaip arkivyskupas P. Gallagheris ir jos ganytojas M. Mokrzyckis pakilo ant miesto centre esančios arkivyskupijos rūmų stogo, kad palaimintų miestą ir sukalbėtų maldą už žuvusius ir sužeistus kare.

Arkivysk. P. Gallgheris Lvive (2022 gegužės 18 d.)

Gegužės 19 d., ketvirtadienio, darbotvarkėje – susitikimai su Lvivo meru Andrijumi Sadovyi ir kitais miesto pareigūnais. Lvivo meras savo feisbuko paskyroje paskelbęs nuotraukas iš susitikimo, pakomentavo, kad Ukrainą šiandien remia stipriausios pasaulio valstybės. Tačiau Vatikano balsas yra ypatingas ir Ukraina prašo jo žodžio. Arkivyskupas P. Gallagheris taip pat susitiko su Lvivo srities administracijos vadovu Maksymu Kozyckiu, kuris, beje, jį lydėjo jau per trečiadienio susitikimą su pabėgėliais Šv. Jono Pauliaus II parapijoje. Dar vienas ketvirtadienio susitikimas, jau Kyjive – su Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios vyriausiuoju ganytoju Sviatoslavu Ševčuku.

Penktadienis, gegužės 20 d., Vatikano diplomatijos vadovo darbotvarkėje yra skirtas Kyjivui ir jo apylinkėms. Suplanuotas arkivyskupo P. Gallagherio susitikimas su Ukrainos užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba, apsilankymas Kyjivo priemiesčiuose, kuriuose Rusijos pajėgos įvykdė pasibaisėtinų nusikaltimų ir sugriovimų – Bučoje ir Irpinėje. Numatytas vizitas ir Vorzelyje, kuriame yra lotynų apeigų kunigų seminarija. Penktadienio pavakare svečias iš Vatikano laukiamas Kyjivo Šv. Aleksandro lotynų apeigų katalikų katedroje ir Šv. Mikalojaus bažnyčioje, kuri nuo birželio 1 dienos bus visiškai perduota Katalikų Bažnyčios jurisdikcijai. Arkivyskupas dalyvaus neseniai popiežiaus palaimintos arkangelo Mykolo statulos pastatymo ceremonijoje. Primename, kad šiuo metu apaštalinei nunciatūrai Kyjive – Šventojo Sosto diplomatinei atstovybei – vadovauja lietuvis arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. (RK / Vatican News)

 

2022 gegužės 19, 13:04