Ukraina Ukraina 

Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovo žinia 90-ąją karo dieną

Antradienį, gegužės 24 d., 90-ąją karo dieną, paskelbtoje kasdienėje vaizdo žinioje Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios Kyjivo ir Haličo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas kalbėjo apie tikinčiųjų pareigą padėti kitiems žmonėms vengti nuodėmės.

Kaip paprastai, arkivyskupas pradėjo paminėdamas pastarosios paros žinias iš rytų fronto. Ukraina priešinasi jau trečią mėnesį. Beveik visas rytinis frontas liepsnoja. Priešas naikina viską, kas pasitaiko jo kelyje. Luhansko ir Donecko regionai dega. Priešas vėl kaupia ginklus Baltarusijos, Ukrainos ir Rusijos pasienyje. Taigi net neseniai išlaisvintos teritorijos vėl kenčia nuo beveik kasdienių apšaudymų. Tačiau Ukraina priešinasi. „Esame dėkingi ukrainiečių gynėjams už tai, kad galėjome sulaukti naujo ryto ir vėl apmąstyti Dievo žodį“, – sakė arkivyskupas.

Tęsdamas apmąstymus apie žmogaus atsakomybę tais atvejais, kai jis leidžia kitiems nusidėti, arkivyskupas pabrėžė, kad kiekvienas tikintysis turi budėti, kad nei savo asmeniniame, nei viešajame gyvenime neleistų įsišaknyti blogiui. Kai žmogus tiesiogiai ar netiesiogiai leidžia kitam žmogui nusikalsti, jis tampa nusikaltimo bendrininku. Leisdamas nusidėti, jis tampama atsakingu už tai, ką daro nusidėjėlis.

Pasak arkivyskupo, šios nuodėmės baisumą šiandien matome Ukrainoje. Tie, kurie leidžia žudyti ir prievartauti, tampa žudikais ir prievartautojais. Arkivyskupas Ševčukas paminėjo neseniai liūdnai nuskambėjusį rusų ortodoksų vadovo raginimą, skirtą mokytojams, kad jie auklėtų vaikus remdamiesi vadinamųjų didvyrių, kurie šiandien kovoja Ukrainoje, pavyzdžiais. Kalbėtojas aiškiai nenurodė, kokius pavyzdžius jis turėjo galvoje, tačiau išgirdus tokį raginimą, dar garsiau skamba Ukrainoje žudomų ir prievartaujamų žmonių šauksmai ir dejonės.

„Dieve, išmokyk mus mylėti ir atleisti! Dieve, duok mums jėgų nepalikti vietos nuodėmei, nusikaltimams mūsų asmeniniame gyvenime, mūsų kultūroje, mūsų pasaulyje! Dieve, priimk milijonų ukrainiečių, šio karo aukų, ašaras, šauksmus ir maldas! Dieve, išgydyk savo vaikų žaizdas!“ (jm / Vatican News)

2022 gegužės 24, 14:41