Kapai Mariupolio apylinkėse Kapai Mariupolio apylinkėse 

Arkivysk. S. Ševčukas. Dieve, saugok nuo to, kas naikina sielą, padėk liudyti tiesą

Fronto linija driekiasi nuo Charkivo šiaurėje iki Chersono pietuose, apie 3 000 kilometrų. Abejose pusėse kaunasi šimtai tūkstančių kovotojų. Šiam karui nėra lygių nuo II pasaulinio karo laikų. Ukraina toliau didvyriškai kovoja su agresore Rusija ir liudija, kad yra vertybių, dėl kurių verta mirti, 88-osios karo dienos vaizdo žinioje pažymėjo didysis arkivyskupas S. Ševčukas. Sekmadienio ir pirmadienio žiniose jis tęsė bendrininkavimo nuodėmėje skatinant ir patariant temą.

„Mes galime asmeniškai nepadaryti nuodėmės, bet, skatindami kitą žmogų ją daryti, tampame asmeniškai atsakingi už tą blogį. Ši nuodėmė vadinama kurstymu nusidėti“, – sakė Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios vyriausiasis  ganytojas. Jis atkreipė dėmesį į Rusijos ideologinės ir propagandinės mašinos veikimą: ji žudo pačių Rusijos žmonių sielas, siunčia juos žudyti į Ukrainą, projektuoja blogį į visą pasaulį, meluoja, skatina daryti blogį. Pasak ukrainiečio ganytojo, vienas iš Rusijos ideologijos elementų yra vadinamasis „rusų pasaulis“. Jis prisidengia krikščioniškomis idėjomis, maskuoja, teisina ir kursto blogį. Be galo liūdna, kad tokią ideologiją skelbia net ir krikščionių lyderiai.

„Šiandien visi kartu turime stoti prieš blogį. Turime suprasti, kad tie, kurie skelbia neapykantą, skatina žudyti, pateisina karą Ukrainoje, patys tampa atsakingi už šiuos nusikaltimus. Tie, kurie šiandien pateisina karą, pataria nusidėti, taip pat tampa žudikais. Kaip ir tie, kurie tiesiogiai žudo civilius Ukrainoje“, – kalbėjo sekmadienį didysis arkivyskupas S. Ševčukas, pridurdamas, kad visa žmonija turi stengtis, kad panašios ideologijos neplistų švietimo įstaigose, visuomenėse, žiniasklaidoje.

„Šiandien visi turime tarnauti gėriui. Turime daryti viską, kad šiuolaikinis žmogus išmoktų daryti gera ir skatinti tokius žmonių tarpusavio santykius, kurie skleidžia gėrį, taiką ir meilę“, – sakė ganytojas.

Gegužės 23 dienos vaizdo žinioje didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas kalbėjo apie tai, kad Rusija naudoja išdegintos žemės taktiką, šluoja nuo žemės paviršiaus kaimus ir miestus. 89-ąją Rusijos pradėto karo Ukrainoje dieną, pirmadienį, S. Ševčukas citavo šalies prezidento pasakytus žodžius, kad kasdien fronte žūsta nuo 50 iki 100 karių. Kiekvieną dieną Ukraina gauna naują dangiškąją šimtinę. Taip pat ir civilių žuvusiųjų skaičius gali būti dešimt kartų didesnis už oficialius duomenis. Rusai taip pat, kaip tvirtina įvairūs analitikai, jau patyrė didesnių nuostolių, nei per devynerius karo Afganistane metus.   

„Todėl meldžiamės, kad ši beprotybė baigtųsi. Šiandien ukrainiečiai kaip niekas kitas mato, kad karas yra baisus nusikaltimas, o jį darydamas žmogus praranda panašumą į Dievą ir savo žmogiškąjį orumą“, – sakė didysis arkivyskupas.

Pirmadienio vaizdo žinioje jis kalbėjo apie dar vieną aspektą, kuris nuodėmę padaro bendra: patarimą nusidėti. Nuodėmės visų pirma gimsta žmogaus širdyje ir prote. Karas ir mūšis visų pirma prasideda žmonių vaizduotėje, jų teorijose ir ideologijose.

„Kas jas vysto, kas šiuolaikinį žmogų kursto neapkęsti kito žmogaus, kas pataria nusidėti – sėja mirtį sielose tų, kurie paskui tampa nusikaltėliais, imdami ginklą taikiems žmonėms žudyti“, – sakė Ukrainos graikų katalikų ganytojas.

Jis pridūrė, kad dvejose ankstesnėse vaizdo žiniose apsvarstytas bendrininkavimas nuodėmėje labiau akcentavo jų tarsi išorinį poveikį, o nuodėmė, kurią nulemia patarimai nusidėti, atkreipia dėmesį į jos naikinančią galią pačiam asmeniui, jo širdžiai. Ši nuodėmė yra tarsi velniška sėkla, kuriai negalima leisti augti.

„Tad šiandien prašome Viešpaties Dievo, kad niekas jokiame krašte neturėtų patarėjų, kurie patartų nusidėti, skatintų karą“, – meldė didysis arkivyskupas S. Ševčukas. (RK / Vatican News)

2022 gegužės 23, 15:30