Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovė Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovė 

Dievo gailestingumo savaitė Vilniuje

Trokštu, kad pirmasis sekmadienis po Velykų būtų Gailestingumo šventė, – šiais žodžiais Viešpats kalbėjo šv. ses. Faustinai apie iškilmę, kurią švenčiame Atvelykio sekmadienį, balandžio 24 d. Šiais metais Dievo Gailestingumo šventovėje Vilniuje ši Dievo Gailestingumo novena švenčiama atviromis durimis, ko dėl pandemijos nebuvo jau pora metų.

Dievo Gailestingumo sekmadienio laukimas prasidėjo jau Didįjį ketvirtadienį, balandžio 14 d. Tą dieną buvo pradėta Dievo Gailestingumo novena. Faustina dienoraštyje užrašė Jėzaus žodžius: „Trokštu, kad per šias devynias dienas vestum sielas prie mano gailestingumo versmės, idant pasisemtų jėgų ir atgaivos bei visų malonių, reikalingų gyvenimo sunkumuose, o ypač mirties valandą. Kiekvieną dieną atvesi prie mano širdies vis kitą sielų būtį ir panardinsi jas mano gailestingumo jūroje. O aš visas šias sielas nuvesiu į savo Tėvo namus.“ Novena pabrėžia, kad Didžiojo tridienio išganomieji įvykiai ir Dievo Gailestingumas yra glaudžiai susiję.

Šventoji ses. Faustina savo dienoraštyje meldėsi: „O mano Jėzau, išmokyk mane atverti gailestingumo ir meilės gelmes kiekvienam, kuris manęs to prašo. Jėzau, mano Vade, tu mane išmokyk, kad visos mano maldos ir darbai būtų pažymėti tavo gailestingumo antspaudu.“

Kiekvieną Dievo Gailestingumo savaitės dieną aukojamos Mišios, tarp jų vyksta Švč. Sakramento adoracija. Nuo ryto iki vakaro kunigai klauso išpažinčių. Šventovės rektorius kun. Povilas Narijauskas sako, „kad tai unikalus laikas prisiliesti prie Viešpaties Gailestingumo lobyno. Drauge budėti maldoje priešais Švč. Sakramentą ir paveikslą, kurį nutapyti įsakė pats Jėzus“.

Rengiantis Dievo Gailestingumo sekmadieniui, šeštadienio vakare, balandžio 23 d., 21.00 val., bus surengta ekumeninė Šviesos Kelio procesija nuo Aušros Vartų iki Dievo Gailestingumo šventovės, apmąstomi Kristaus prisikėlimo įvykiai.

„Šios šventės didybė matuojama nepaprastų pažadų, kuriuos su ja susiejo Jėzus, matu. Kas šią dieną ateis prie Gyvybės Versmės, tam bus visiškai atleistos kaltės ir bausmės, sakė Jėzus (Dien. 300).“ Dievo Gailestingumo sekmadienis yra ypatingas malonės metas, Faustinos dienoraštyje rašoma, kad ši šventė yra reikšmingiausia iš visų jai apreikštų Dievo Gailestingumo pamaldumo formų. Tačiau, norint patirti šios šventės malones bei dovanas, reikia pasitikėti Dievo gerumu bei veiklia artimo meile, atlikti išpažintį ir priimti Komuniją. Jėzus sakė: „Trokštu, kad Gailestingumo šventė būtų prieglobstis ir užuovėja visoms sieloms, o ypač vargšams nusidėjėliams (Dien. 699). Sielos žūsta, nepaisant mano karčios kančios. Duodu joms paskutinį gelbėjimosi ratą, tai yra mano Gailestingumo šventę. (Dien. 965).“

Dievo Gailestingumo savaitės programa >>

Aistė Karpytė

2022 balandžio 19, 14:22