Dūmuose nuo Rusijos apšaudymo skendinti Ukrainos sostinė Kyjivas Dūmuose nuo Rusijos apšaudymo skendinti Ukrainos sostinė Kyjivas 

Europos Bažnyčių atstovai pasmerkė Rusijos agresiją Ukrainoje

„Darykite viską, kas jūsų galioje, kad būtų baigtas gyvenimą griaunantis ir neapsakomas kančias sukeliantis karas Ukrainoje“ – į Europos valstybių vadovus ir tarptautinę bendruomenę kreipiasi Europos Bažnyčių tarybos (CEC) ir Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) jungtinio komiteto vadovai ir nariai.

Pareiškimo, pasirašyto kovo 21 d. Bratislavoje vykusio Europos katalikų socialinių dienų kontekste, signatarai patikino, jog krikščioniškojo tikėjimo širdyje glūdi Kristaus paliudyta taika ir susitaikymas: Jėzus Kristus niekuomet nekvietė kursyti smurto ar nepakantumo. Jis pats be užuolankų pasmerkė jėgos naudojimą siekiant primesti savo galią kitiems.

Nevalia panaudoti religijos kaip būdo šiam karui pateisinti, tęsia kreipimosi autoriai. Visos religijos, ir mes, kaip krikščionys, vieningai smerkiame rusų agresiją, prieš Ukrainos tautą vykdomus nusikaltimus ir šventvagystę, kuria parodytas nederamas religijos naudojimas šiame kontekste.

Jungtinis komitetas organizacijų, atstovaujančių bene visoms Europos žemyne krikščionių Bažnyčioms ir bendruomenėms, lyderiai nedviprasmiškai pareiškė, kad nevalia naudoti religijos kaip priemonės šiam karui pateisinti.

Pareiškime išsakyta padėka Bažnyčioms, NVO, Ukrainos kaimynėms ir kitoms valstybėms už bėgančiųjų nuo karo gelbėjimą, taip pat paliudytas solidarumas žmonėms Rusijoje. „Išgirdome prieš karą drąsiai protestuojančiųjų balsus“, – sakoma bendrame pareiškime.

Jo autoriai užtikrino, jog toliau meldžia taikos malonės. „Prašome, kad visi krikščionys vienytųsi su mumis šioje maldoje“, – bendrame pareiškime parašė Bratislavoje posėdžiavęs Europos Bažnyčių tarybos ir Europos vyskupų konferencijų tarybos jungtinis komitetas.

Pareiškimą pasirašė Europos Bažnyčių tarybos atstovai kun. Christian Krieger, pirmininkas, kun. Guli Francis-Dehqani, vicepirmininkas, Valérie Duval-Poujol, Lea Schlenker, archimandritas Ignatios Sotiriadis, Rumunijos ortodoksų metropolitas Juozapas, Jørgen Skov Sørensen, generalinis sekretorius, ir Katerina Pekridou, sekretorė teologijos dialogo klausimams, ir Europos vyskupų konferencijų tarybos atstovai arkivyskupas Gintaras Grušas, pirmininkas, kardinolas Jean-Claude Hollerich ir vyskupas Ladislav Nemet, vicepirmininkai, Bertram Meier, Augsburgo vyskupas, Aurel Percă, Bukarešto arkivyskupas, Grzegorz Ryś, Lodzės arkivyskupas, kun. Manuel Barrios Prieto, Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos (COMECE) generalinis sekretorius, kun. Martin Maichalíček ir kun. Antonio Ammirati, Europos vyskupų konferencijų tarybos Generalinis sekretorius ir jo pavaduotojas.

Europos Bažnyčių Taryba yra 114 Europos kontinente gyvuojančių ortodoksų, protestantų ir anglikonų bendruomenių draugija.

Europos vyskupų konferencijų taryba jungia visas Europos kontinente esančias katalikų vyskupų konferencijas ir kitus administracinius vienetus. Šiuo metu Tarybai priklauso 39 nariai: 33 katalikų vyskupų nacionalinės asociacijos, Liuksemburgo ir Monako arkivyskupai, Kipro maronitų arkivyskupas, Kišiniovo vyskupas, Mukačiovo eparchijos vyskupas ir Estijos apaštalinis administratorius. (SAK / Vatican News)

2022 kovo 23, 10:38