Malda už krikščionių vienybę Malda už krikščionių vienybę 

Past. O. Pedroso Mateus. Malda už krikščionių vienybę kyla iš prieštaravimo

„Susidūrę su išmėginimais, mūsų broliai ir seserys iš Artimųjų Rytų atkakliai laikosi savo tikėjimo ir kviečia už kelių dienų prisijungti prie jų maldos už krikščionių vienybę. Prisijunkime prie jų ir būkime atviri tam, ką Dvasia gali mums duoti ir ko mus gali išmokyti apie viltį tomis dienomis, kai esame gundomi beviltiškumo“, – sako presbiterionų pastorius Odairas Pedroso Mateus iš Brazilijos, kviesdamas dalyvauti Maldos už krikščionių vienybę savaitėje.

Galima priminti, kad prie šiemetinės ekumeninės savaitės apeigyno, maldų ir meditacijų prisidėjo Libano sostinėje Beirute įsikūrusi Artimųjų Rytų Bažnyčių taryba, vienijanti regiono protestantų, ortodoksų ir katalikų Bažnyčias. Savaitės tema parafrazuoja Kristaus ieškojusių išminčių žodžius: „Mes matėme rytuose užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“ (žr. Mt  2, 1–2). Už Ekumeninės savaitės apeigyną, kurį galima adaptuoti įvairiems kontekstams, jau apie 50 metų bendrai atsako Pasaulinės Bažnyčių tarybos Tikėjimo ir Tvarkos komisija ir Popiežiškoji krikščionių vienybės taryba. Jis skelbiamas keliomis pagrindinėmis pasaulio kalbomis ir lengvai pasiekiamas internetu.    

Artimųjų Rytų krikščionims pastarieji keliolika metų buvo itin sunkūs dėl visą regioną nusiaubusių konfliktų ir karų. Vis dėlto, pasak pastoriaus O. Pedroso Mateus, įvairių Bažnyčių krikščionys toliau liudija Kristaus gailestingumą, nors susiduria su persekiojimu, kartais kankinyste, kasdieniu žeminimu ir užgauliojimu, smurtu religijos vardu, nelaimėmis, ekonominėmis ir politinėmis krizėmis.

„Maldos už krikščionių vienybę šaknys glūdi prieštaravime tarp tikėjimo į vieną Bažnyčią ir gyvenimo tarp daugelio Bažnyčių, atsisakančių tarpusavio bendrystės, o tai yra anti-liudijimas Dievo sutaikinimo ir vienybės Kristuje misijai“, – sako pastorius O. Pedroso Mateus Pasaulinės Bažnyčių tarybos interneto svetainėje paskelbtame interviu. – „Šiais laikais, kai neoliberalioji ekonomika, klimato krizė ir skaitmeninė revoliucija gimdo visuotinę nelygybę, baimę, izoliacionizmą ir pavojingą autoritarinės politikos įsigalėjimą, poreikis visa tai atsverti gailestingumo kultūros revoliucija ( žr. Mt 9, 36) tampa neatidėliotinu atsaku į augantį visiems bendrą pažeidžiamumo jausmą.“

Pasak Pasaulinės Bažnyčių tarybos vadovo, malda už krikščionių vienybę bendrystėje su seserimis ir broliais, susiduriančiais su daugybe iššūkių, įgauna naują prasmę – kviečia mus sekti Jėzumi iš Nazareto, kurio Kūną giliai palietė priespauda ir marginalizacija. (RK / Vatican News)

2022 sausio 14, 11:44