Sibiras Sibiras 

J. Werth SJ: sinodiniame procese einame susirinkiminio atsinaujinimo keliu

Novosibirsko (Rusija) vyskupas paragino išdrįsti sinodiniame procese svarstyti aktualias Bažnyčios gyvenimo temas, „kad suprastume kelią, kuriuo Bažnyčia nuėjo, o mes negalėjome, nes buvome geležinės uždangos atskirti nuo Bažnyčios ir pasaulio“.

Joseph Werth SJ, Novosibirsko katalikų ganytojas, Kalėdų laiške savo ganomiesiems prisiminė visai neseniai, 2012–2015 metais, Sibiro Bažnyčioje surengtus susitikimus apie Vatikano II susirinkimo mokymą. Jis reiškė viltį, kad šie mokymai, surengti Vatikano II susirinkimo penkiasdešimtmečio proga, padės orientuotis naujame sinodalumo etape.

Vyskupas spalio mėnesį visoje Bažnyčioje prasidėjusį sinodinį procesą siejo su Rusijos Katalikų Bažnyčios tuo pačiu laikotarpiu minėtomis religijos laisvės atgavimo trisdešimtosiomis metinėmis.

Sinodinis procesas, pasak Josepho Wertho, iš naujo skatinantis žengti susirinkiminio atsinaujinimo keliu, yra dovana ir uždavinys: jis kuo aiškiausiai parodo ir įkūnija Bažnyčios, kaip keliaujančios ir evangelizuojančios Dievo tautos, prigimtį. Pati sinodo tema kalba apie visos Bažnyčios veiksmingo dalyvavimo jame reikalingumą.

Pasak Rusijos vyskupo, kiekvienas tepamėgina įsivaizduoti, susikurti siekiamos Bažnyčios paveikslą ir tepasvarsto, kas labiausiai patiktų Bažnyčioje, kurią norėtume toliau remti ir plėtoti? Jis prašė susimąstyti ir apie dalykus, kurie Bažnyčioje labiausiai liūdina, dėl kurių net gėda ir kaip juos ištaisyti?

Ganytojas klausimus apibendrino vienu pagrindiniu: „Kaip įgyvendinti visuose lygiuose, nuo vietinio iki tarptautinio, šį ėjimą kartu, kuris leidžia Bažnyčiai skelbti Evangeliją pagal jai skirtą misiją? Kokius žingsnius žengti kviečia Šventoji Dvasia, kad augtų Bažnyčios sinodalumas?“

69 metų jėzuitas Joseph Werth nuo 2002 m. yra Novosibirsko Kristaus Atsimainymo vyskupijos ganytojas. 1975 m. jis tapo Jėzaus draugijos nariu, 1984 m. buvo įšventintas kunigu ir 1991 m. buvo konsekruotas Sibiro katalikų apaštališkosios administracijos vyskupu. Vėliau šios didžiulės administracijos Rusijos Federacijoje teritorija buvo padalyta ir vietoj jos įkurtos Rytų ir Vakarų Sibiro administracijos, kurios vėliau keitė vardus. 1999 metais vyskupas Joseph Werth SJ paskirtas Vakarų Sibiro vyskupu, nuo 2002 m. ši katalikų jurisdikcija pertvarkyta į vyskupiją, jai suteiktas Kristaus Atsimainymo vardas. (SAK / SIR / Vatican News)

2021 gruodžio 21, 14:20