adventas adventas 

Savaitės Lietuvoje apžvalga (gruodžio 5 d.)

Advento dvasinei kelionei galime rinktis bendrakeleivių iš daugelio viešai pateikiamų iniciatyvų.

Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius parengė Advento kalendorių: kiekvienai advento dienai skiriama trumpa dvasinė mintis. Šia iniciatyva tęsiamas bendradarbiavimas su Klaipėdos regiono radijo stotimi RadijoGAMA, ją retransliuoja kitos radijo stotys; įrašai pasiekiami Telšių vyskupijos feisbuko paskyroje ir jutubo platformoje.

Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas kviečia į Advento rekolekcijas trečiadienio vakarais Kauno arkikatedroje. Pirmos Advento konferencijos ir homilijos įrašai taip pat pasiekiami internete arkivyskupijos sklaidos kanalais.

Mažesnieji broliai pranciškonai taip pat  kviečia kartu keliauti per adventą ir šv. Kalėdų laukimą įprasminti kasdieniu Evangelijos apmąstymu. Brolių apmąstomu Dievo žodžiu dalijasi „Bernardinai.lt“ dienraštis.

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro darbuotojai surengė tradicinį seminarą „Idėjos adventui“. Tikybos mokytojai dalijosi idėjomis adventui ir Kalėdoms, kaip raiškiau perteikti Dievo Įsikūnijimo žinią.

Jau penktus metus Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras organizavo Kalėdinio atviruko konkursą. Kalėdinių atvirukų konkursui darbų atsiuntė Vilkaviškio vyskupijoje ir Kauno arkivyskupijoje esančios ugdymo įstaigos. Vertinimo komisija išrinko laimėtojus pagal amžiaus grupes. Skelbiami taip pat feisbuko paskyroje daugiausiai pritarimų „patinka“ gavę darbai.

Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centras pakvietė jaunuolius pasitikti adventą rekolekcijose „Kas buvo sena – praėjo, štai atsirado nauja“.

Advento išvakarėse Jono Pauliaus II piligrimų centras pasiūlė eiti Gyvosios piligrimystės maršrutu iš Lyduvėnų į Šiluvą. Jauniesiems piligrimams neišsigąsti staiga užklupusios žiemos ir širdyje kurti džiaugsmo nuotaiką padėjo kunigai kapucinai Mykolas Ferenc OFMCap ir Tomekas Pilch OFMCap.

Portale „Laikmetis.lt“ siūlomas advento išvakarėse vykusio renginio įrašas: Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčios koplyčioje vyko gyvo garso ir liudijimų vakaras. Savo giesmėmis Viešpatį šlovino ir įžvalgomis apie adventą dalinosi giesmių autorė bei atlikėja Audronė Juozauskaitė, Klaipėdos dekanas kun. Rolandas Karpavičius, krikščioniško naujienų portalo „Laikmetis.lt“ kūrėjai Tomas ir Jolita Viluckai.

„Bernardinai.lt“ Jurgita Jačėnaitė dalijasi įspūdžiais iš Bažnytinio paveldo muziejuje surengtos prakartėlių parodos „Štai žvaigždė! Gimimo scena: nuo Alpių kalnų iki Baltijos jūros“. Plačioje publikacijoje perteikiamos bendradarbiavusių tiek Vokietijos, tiek Lietuvos muziejininkų, parodos kuratorių įžvalgos. Taip pat atpasakojamos parodos atidarymo šventėje pranciškono kun. Juliaus Sasnausko OFM išsakytos mintys apie pirmąją Bernardinų bažnyčioje įkurtą gyvąją prakartėlę, sovietmečiu Vilniaus bažnyčiose buvusias prakartėles ir galiausiai pasvarstymai apie pabėgėlių Kalėdas.

Jau šeštus metus iš eilės Lietuvos advokatai ir advokatų padėjėjai bendradarbiaudami su Lietuvos Caritas siekia artėjančių švenčių proga padėti sunkumus patiriantiems Lietuvos žmonėms. Teisės profesionalai tris savaites teikia Caritas centruose užsiregistravusiems žmonėms nemokamas konsultacijas.

Vyskupijos koordinuoja sinodinio kelio procesą. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM ir sinodinio kelio referentas kun. Gediminas Jankūnas lankėsi skirtinguose vyskupijos miestuose ir susitiko su sinodinio kelio moderatoriais Panevėžyje, Kupiškyje, Utenoje ir Pasvalyje. Susitikimų metu ganytojas akcentavo sinodinio kelio proceso svarbą ir naudą pačiai Panevėžio vyskupijai ir joje gyvenantiems žmonėms.

Kaišiadorių vyskupija praneša apie pirmąjį gruodžio šeštadienį prasidėjusius moderatorių mokymus ir prasidėsiančius susitikimus parapijose.

Gruodžio „Artumoje“ dalijamasi sinodinio kelio pavyzdžiais. Septynių dvasininkų pokalbyje „Ne tik kunigas, bet ir žmogus“ aptariamos dvasininkų patirtys bendraujant su pasauliečiais. Nuoširdžiame pokalbyje nevengiama nepatogių klausimų ir atvirų pasidalijimų, pavyzdžiui, apie popiežiaus tarnystę ar klerikalizmo apraiškas. Išsakoma mintis: Sinodinis pasidalijimas kuria bendrystę ir leidžia kunigui pasijusti ne viską reguliuojančiu vadovu, bet tiesiog katalikų bendruomenės nariu.

Psichologė Danutė Gailienė straipsnyje „Drąsa kalbėti“ atskleidžia, kodėl popiežiaus Pranciškaus siūlomos „įsiklausymo pratybos“ yra būtinos ir naudingos, tarsi natūrali bendravimo higiena. Psichologė primena ir okupacijų patirties suformuotą vadinamąją „tylėjimo kultūrą“, taip pat paplitusį emocinį neraštingumą. Pripažindama, kad nelengva išdrįsti kalbėti ir viltingai tikėtis būti išgirstam ji siūlo realistinį požiūrį: reikia daryti tai, kas įmanoma tuo momentu, net ir neturint sėkmės garantijų.

Laikraštyje „XXI amžius rašyta apie Kaune vykusį Pasaulinės filosofų dienos minėjimą ir jo metu aptartus filosofo ir politinio kalinio Levo Karsavino gyvenimo bei kūrybinės veiklos įamžinimo klausimai. Susitikimo dalyvių nuomone, veikalo „Europos kultūros istorija“ autoriui turėtų būti skirta dėmesio ir programoje „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“.

Kaišiadorių vyskupijos kurija išleido naują leidinį: „Kaišiadorių vyskupija kurijos archyvo nuotraukose iki 1942 m.“ . I dalies istorinė apimtis – tarpukario Kaišiadorių vyskupija, pirmojo Kaišiadorių vyskupijos ganytojo vyskupo Juozapo Kuktos laikotarpis.

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis tęsia ilgametę tradiciją ir džiugina nauju nuotraukų kalendoriumi, kuriame atspindimos ganytojiškos gairės 2022 metams. Kalendorius pavadintas „Šventumo keliu“, jame pateikiamos nuotraukos kreipia mintį į šventumą ir šventuosius.

Kastantas Lukėnas

2021 gruodžio 05, 14:59