Caritas Peru Caritas Peru 

Konkretus tikėjimas – maži gestai per Kalėdas

Gruodžio 12 d. „Viešpaties angelo“ maldos metu popiežius paragino tikinčiuosius stokojančiųjų atžvilgiu atlikti gestą, kad ir mažą, tačiau konkretų, ir taip geriau pasirengti Kalėdoms. Pasaulyje netrūksta konkretaus tikėjimo liudijimų, nuo Europos iki Amerikos ar Azijos. Štai keletas jų.

Vakaras Elvase, Portugalijoje, kai s. Fátima Magalhães, Šv. Jėzaus Teresės sesuo, išeina padėti benamiams, kurie glaudžiasi šalia pastato, prie medžių, ant suolelių. Jai padeda būrys savanorių, kurie išalkusiems neša maistą. Tai projektas Nakties žingsniai, kurį palaiko vietos vyskupija. Tai tie maži konkretūs gestai, darbai, apie kuriuos kalbėjo popiežius Pranciškus, ragindamas geriau pasirengti Viešpaties atėjimui: paskambinti vienišam žmogui, aplankyti senuką ar ligonį, pasimelsti prašant atleidimo, padėti ligoniui ar vargšui. Tikėjimas, kuris tampa kūnu, leisdamas visiškai priimti Kūdikėlį Jėzų.

Ta pati sesuo Fatima koordinuoja ir kitus socialinius projektus. Pavyzdžiui, gruodžio 24 d. ji organizuoja dovanų pristatymą į kalėjimą, kalinių vaikams, ir vaikams, besiglaudžiantiems globos namuose.

Tikėjimas gali įgauti konkretų pavidalą ir per kariškių pagalbą: pavyzdžiui, gruodžio 8 d. italų kariai Latvijoje įteikė 2 400 eurų paramą, skirtą vaikams, kuriuos globoja Raudonasis Kryžius. Ši idėja, įgyvendinta Italijos Kampanijos regiono pėstininkų asociacijos iniciatyva, ją įgyvendinti padėjo Italijos ambasada Latvijoje ir kariškiai.

Vokietijoje katalikai gali jungtis į kampaniją Suteik viltį dabar, kuri mėgina padėti įveikti vienatvę. COVID-19 pandemijos metu Europoje labiau kenčiama nuo vienatvės. 2016 m. 12% ES gyventojų ir 9% vokiečių teigė besijaučiantys vieniši, o 2020 m. šis skaičius išaugo iki 25%. Tad vienas iš keturių žmonių Vokietijoje kenčia nuo vienatvės, tai ypač paaštrėja Kalėdų metu. Vietos Bažnyčia, atsiliepdama į šį iššūkį, rengia įvairias iniciatyvas, pavyzdžiui, Jaunieji karitiečiai – platforma, jungianti Caritas asociacijas. Jauni žmonės raginami rašyti laiškus senukams slaugos namuose, kad jie nesijaustų pamiršti, būtų laimingi, galėdami dalyvauti jaunuolių gyvenime, apie kurį pasakojama laiškuose.

Amerikos žemyne vietos Caritas centrai kviečia dalyvauti įvairiose iniciatyvose, kurios padeda įgyvendinti mažus konkrečius veiksmus. Pavyzdžiui, Brazilija neseniai nukentėjo nuo ciklono, sugriovusio ištisus regionus, žmonės priversti išsikelti, jų namai sugriauti. Tad Brazilijoje Caritas ir vyskupų konferencija paskelbė kampaniją SOS Bahia ir Minas Žeraisas: pripildantis solidarumas, kur renkami fondai, skirti padėti nukentėjusiems žmonėms. 

JAV nukentėjo nuo iki šiol nematytų tornadų, kur šimtai žmonių žuvo. JAV vyskupų konferencija paragino melstis už nukentėjusius, jų šeimas, gelbėtojus, kad jie atrastų ramybę, bei ragina paremti karitatyvines iniciatyvas, skirtas padėti nukentėjusiems.

Argentinoje Caritas renka lėšas projektui Kalėdos mus atnaujina: gruodžio mėnesį tikintieji ir netikintys kviečiami padėti skurstantiems ir atsidūrusiems sunkioje situacijoje dėl koronaviruso pandemijos. Kinijoje irgi rengiamos įvairios iniciatyvos, viena jų – Ordos mieste parapijiečiai lankė senelius, gyvenančius globos namuose. Parapijiečiai ne tik kalbėjosi su jais, įteikė kalėdines dovanas, bet pasirūpino ir medicininių paslaugų suteikimu.

Šanchajuje bažnytinė bendruomenė lankė skurstančias šeimas, ligonius, senelius, rengė kraujo donorystės kampaniją, tikintieji rinko lėšas našlaičių namų statybai, bažnyčių pastatų remontui. (DŽ/Vatican News)

2021 gruodžio 16, 15:18