Pal. G. B. Scalabrini jubiliejus Pal. G. B. Scalabrini jubiliejus 

Pal. G. B. Scalabrini jubiliejus: „Paversti pasaulį žmonių tėvyne“

Skalabrinų dvasinė šeima švenčia jubiliejų – steigėjo vysk. Jono Krikštytojo (Giovanni Battista) Scalabrini paskelbimo palaimintuoju 25-ąsias metines.

XIX a. Italijos ganytojas, Piačencos-Bobio vyskupas pal. G.B. Scalabrini laikomas vienu socialinės-pastoracinės paramos migrantams iš Italijos pionierių pasaulyje, kartu su šv. Motina Cabrini, palaimintojo amžininke, kuri, nepriklausomai nuo vyskupo Scalabrini veiklos, daug nuveikė migrantų sielovados ir pagalbos sferose. Nesunku sugretinti jų veiklą su lietuvės Marijos Kaupaitės, garbingosios Dievo tarnaitės, veikla, kuri XX a., pati būdama migrantė ir suprasdama migrantų sunkumus, didžiadvasiškai padėjo tūkstančiams Amerikoje vargstančių lietuvių ir jų šeimų.

Pal. G. B. Scalabrini jubiliejaus šūkis: „Paversti pasaulį žmonių tėvyne“. Scalabrini dvasinė šeima – skalabrinų vyrų, moterų vienuolijų ir pasauliečių misionierių kongregacijos nariai, sekmadienį, lapkričio 7 dieną, pradėtą jubiliejų švęs iki abiejų vienuolijų steigėjo mirties metinių, 2022 m. lapkričio 9 d.

Scalabrini dvasinė šeima kvies sekti palaimintojo gyvenimo pavyzdžiu, pasakos apie jo troškimą padėti migrantams, norėdama, kad kiti užsidegtų tais pačiais jausmais ir imtųsi darbų visais lygmenimis Bažnyčioje ir visuomenėje, kurie paskatintų žmonių atsivėrimą ir svetingumą visiems, kurie vargsta, būdami toli nuo savo krašto.Marija Kazimiera Kaupaitė

Marija Kazimiera Kaupaitė
Marija Kazimiera Kaupaitė

Tą patį sekmadienį, lapkričio 7 dieną, Šv. Kazimiero seserų kongregacija (SSC) pakvietė virtualiai aplankyti kongregacijos Paveldo salę, įrengtą steigėjos motinos Marijos Kazimieros Kaupaitės įkurtuose kongregacijos namuose Čikagoje. Dvi kongregacijos vienuolės anglų kalba pristato steigėją ir kazimieriečių istoriją, kviečia susipažinti su Marijos Kaupaitės dvasiniu pasauliu, apie kurį pasakoja nuolatinė paroda Paveldo salėje buvusiuose kongregacijose motiniuose namuose, juose nuo 2014 m. įsikūrusios Čikagos arkivyskupijos labdaros organizacijų centrinės būstinės atstovė pristato jų veiklą ir dvasinius ryšius su Marija Kazimiera Kaupaite ir istorinėse patalpose Čikagoje gyvenančiomis seserimis kazimirietėmis.

1880 m. Ramygaloje gimusi Marija Kaupaitė Amerikoje įkūrė moterų kazimieriečių vienuoliją, kad ji rūpintųsi vargstančių lietuvių migrantų šeimų vaikų ugdymu, o XX amžiaus antrajame dešimtmetyje gripo pandemijai apėmus ir JAV, suvokdama, jog „trūksta gydytojų ir kitų, kurie slaugytų“, pradėjo steigti ligonines. Lietuvos vyskupai, matydami kaip sėkmingai dirba sesers M. Kaupaitės dvasinės šeimos vienuolės, paprašė ir Lietuvoje įsteigti mokyklų. M. Kaupaitė, kurią už nuopelnus Lietuvos valdžia apdovanojo Gedimino ordinu, Lietuvoje įkūrė Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregaciją (LSSC), apaštalinę vyskupiškųjų teisių moterų vienuolinę bendruomenę. Marija Kaupaitė 1940 m. mirė Čikagoje, 1989 m. vietos arkivyskupija pradėjo jos šventumo bylą. 2010 m. Šventųjų skelbimo kongregacija pripažino Mariją Kaupaitę garbingąja Dievo tarnaite.

Jungtinėse Valstijose gyvuojančios seserys kazimierietės kas mėnesį siunčia kvietimus melstis ypatingomis intencijomis, pastovi jų maldos intencija – „Už pabėgėlius ir migrantus, atvykstančius prie mūsų ir kitų kraštų sienų, kad atvykstantieji rastų mus pasiryžusius jiems padėti ir jų integravimo ir priėmimo procesas leistų visiems bendradarbiauti“. (SAK / Vatican News)

2021 lapkričio 09, 10:26