Ligoninės koplyčia paversta COVID-19 palata Filipinuose Ligoninės koplyčia paversta COVID-19 palata Filipinuose  

Filipinai. Pasninkas ir malda už geresnį pasaulį po pandemijos

Žmogus gyvena ne vien duona, priminė Zamboangos vyskupas, paskelbęs keturiasdešimt pasninko dienų už geresnį pasaulį po COVID-19 pandemijos.

Žmogus gyvena gaivinančiu susitikimu su Kristumi, rašo vyskupas Moises Cuevas, pastoraciniame laiške pranešdamas apie pradedamą atgailos laikotarpį Zamboangoje, Mindanao salos vyskupijoje Filipinuose. Keturiasdešimties pasninko ir maldos dienų kampanija prasidės spalio 13 dieną ir tęsis iki lapkričio 21 dienos, kai Bažnyčioje švenčiama Kristaus Karalius iškilmė. Kiekvieną rugsėjo mėnesio dieną vyko parengiamosios katechezės, o nuo spalio 13 dienos visos parapijos 20 val. skambins varpais kviesdamos kalbėti Rožinio maldą. Vyskupas taip pat vadovaus atgailos procesijai iš Marijos Nekaltojo prasidėjimo katedros iki Pilar Švč. M. Marijos šventovės.

Vyskupas ilgokame pastoraciniame laiške taip pat pranešė apie katechezių apie Dievo žodį ciklą, rengiamą 2022 metais, skirtą Dievo Žodžio sekmadieniui, minimam visuotinėje Bažnyčioje sausio 23 d. Pastarasis įvykis bus tarp-parapijinis ir nuotolinis, „kad būtų galima dabartiniais sunkiais laikais palydėti kuo daugiau žmonių, nuolat ieškančių priebėgos Dievo žodyje“.

Dar vienu renginiu vyskupija prisidės prie visuose Filipinuose minimo evangelizavimo 500 metų jubiliejaus: bus steigiami „Gifted to give“ centrai. Centrams parinktas vardas atspindi 2021 metais Filipinų vyskupų konferencijos pradėtos jubiliejaus programos temą – Mato Evangelijos žodžius: „Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“. Centrai bus parapijose nuolat veikiantys punktai, kuriuose bus dalijama parama stokojantiems.

Pasak Zamboangos vyskupo, išsamiai aptarusio dramatiškas COVID-19  pandemijos pasekmes, tikintieji dabar galėtų „tapti meilės misionieriais“, šiuo sudėtingu istoriniu laikotarpiu „vykdyti neįkainojamą tarnystę artimui“, „atsiliepti į bendrystės ir solidarumo pašaukimą ir padėti atsiliekantiems ir sunkiai kovojantiems su dabartinės krizės iššūkiais“. Dievo žodis drąsina ir įkvepia „tapti altruistais, įsipareigojusiais padėti kitiems, su gilia atjauta išeinančiais gydyti kenčiančios visuomenės žaizdų“.

Visi Zamboangos tikintieji kviečiami „išgyventi meilės įsakymą ne kaip paprastą atjautą ar jausmą, nereikalaujantį susitikimo su kitu, o kaip sąmoningą ir trokštamą susitikimą su Jėzumi, per kurį galima gerai suprasti, ką reiškia dalytis savo gyvenimu ir aukotis kitiems“, – parašė pastoraciniame laiške vysk. Moises Cuevas, Zamboangos ganytojas. (SAK / Vatican News)

2021 spalio 12, 14:38