LVK LVK 

Sinodas apie sinodiškumą Lietuvoje

Lietuvos vyskupai tarėsi dėl Sinodo apie sinodiškumą proceso Lietuvoje, išrinko vyskupą Algirdą Jurevičių sinodinio proceso Lietuvoje referentu, praneša Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas.

2021 m. rugsėjo 28 d. Birštone vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Didžiausią dėmesį vyskupai skyrė spalio 10 d. Romoje, o spalio 17 d. – vietinėse Bažnyčiose prasidėsiančiam XVI Generalinės ordinarinės Vyskupų sinodo asamblėjos dieceziniam etapui. Posėdyje dalyvavęs Apaštalinės nunciatūros sekretorius kun. Da Woon Cheong pasveikino Lietuvos vyskupus, ypač arkivysk. G. Grušą, neseniai atšventusį jubiliejinį 60-ąjį gimtadienį, o 2021 m. rugsėjo 25 d. išrinktą Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) pirmininku.

Vyskupų sinodo asamblėjos tema yra Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija. Laikotarpis, kurio metu bus meldžiamasi bei apmąstomas sinodinis Bažnyčios charakteris, suskirstytas į keletą etapų: 2021 m. spalio 17 d. – 2022 m. balandį darbas vyks vyskupijose ir vyskupų konferencijose, 2022 m. gegužės – rugsėjo mėnesiais bus rengiamas Pirmasis darbo dokumentas, 2022 m. spalio – 2023 m. vasario mėnesiais visa Bažnyčia rinksis į regionines ir žemynines bažnytines asamblėjas. 2023 m. kovo mėnesį turėtų būti parengti baigiamieji dokumentai, o 2023 m. birželio mėn. – Antrasis darbo dokumentas. Sinodinio proceso kulminacija – 2023 m. spalį Romoje įvyksianti Vyskupų sinodo asamblėja, kuri parengs Baigiamąjį dokumentą. Bažnyčios sinodiškumo apmąstymas – įdomus ir kupinas iššūkių kelias, vyksiantis įvairiais Bažnyčios veikimo lygmenimis visose jos struktūrose.

Vyskupai kviečia jaunimą įsitraukti į Bažnyčios sinodiškumo apmąstymą ir, klausantis Šv. Dvasios bei visų Bažnyčios bendruomenės narių, toliau ieškoti geriausių jaunimo sielovados formų. Sinodinis kelias suteikia galimybių ieškoti naujų atsakymų bei, drauge meldžiantis ir kalbantis, surasti geriausias jaunimo veiklos raiškos formas.

Telšių vyskupas A. Jurevičius buvo išrinktas sinodinio proceso Lietuvoje referentu – pagrindiniu sinodinio kelio Lietuvoje koordinatoriumi. (Lietuvos vyskupų konferencijos informacija)

2021 rugsėjo 29, 10:55