Valdiečių centras yra Torre Pellice miestelis Pjemonto regione Valdiečių centras yra Torre Pellice miestelis Pjemonto regione 

Italijos valdiečių ir metodistų sinodas. Vatikano ir italų vyskupų sveikinimai

Pandemijos gniaužtams kiek susilpnėjus, Italijos valdiečių ir metodistų bendruomenės sušaukė visuotinį sinodą – susirinkimą, kuris turi didžiausią sprendimo galią. Nors dauguma delegatų pagaliau galėjo susitikti fiziškai, dalis sinode dalyvauja nuotoliniu būdu. Sinodą popiežiaus vardu sveikino kardinolas P. Parolin, o Italijos vyskupų vardu – kardinolas G. Bassetti.

Kas yra valdiečiai? Apie 30 000 taip save Italijoje vadinančių krikščionių bendruomenės istorija siekia XII amžių – turtingas Liono, Prancūzijos miesto, pirklys Petras Valdesas pardavė viską, ką turėjo, pasirinko evangelinį neturtą ir ėmė skelbti Evangeliją, tapdamas vienu iš viduramžių Europos neturtėlių judėjimų pradininkų. Bet skirtingai nei kitas gerai žinomas judėjimas, skelbęs evangelinio neturto idealą, įsteigtas Šv. Pranciškaus Asyžiečio, valdiečiai įsivėlė į bažnytinį konfliktą, nebuvo pripažinti, pasitraukė į pusiau pogrindžio sąlygas, vėlesniais amžiais perėmė protestantiškosios Reformacijos nuostatas. Konflikto priežastis galima skirstyti į objektyvias ir subjektyvias, tačiau galima priminti, kad 2015 metais popiežius Pranciškus atsiprašė valdiečių už istorines skriaudas, patirtas iš katalikų. Naujas Šventojo Sosto, Italijos katalikų ir valdiečių santykių puslapis atverstas po Vatikano II Susirinkimo, kuris konflikto perspektyvą pakeitė ekumenine.

1975 metais valdiečiai ir metodistai sukūrė sąjungą ir daug klausimų sprendžia bendrai. Valdiečių ir metodistų Bažnyčių sąjunga yra Italijos evangelinių Bažnyčių federacijos dalis. Pagrindinis ir istorinis Valdiečių Bažnyčios centras yra Pjemonto regiono miestelyje Torre Pellice. Romoje veikia valdiečių teologijos fakultetas, kuriame formuojami bendruomenės pastoriai.  

Popiežiaus vardu kardinolo Pietro Parolin pasirašytoje sveikinimo telegramoje pasidžiaugiama katalikų, valdiečių ir metodistų vienas kito geresnio pažinimo ir vaisių duodančio atvirumo kryptimi, linkima, kad visi krikščionys džiugiai liudytų Evangeliją, remtų teisingumą ir taiką, būtų solidarūs su mažiau turinčiais, iš akių neišleistų vienybės, kurios trokšta Viešpats.

Sveikinimo laišką, adresuotą valdiečių moderatorei Alessandrai Trotta, pasiuntė ir kardinolas Gualtiero Bassetti, Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas, kuris linkėjo, kad valdiečių ir metodistų delegatų sinodas vyktų paklusnume Dievo Žodžiui, Šventosios Dvasios globoje.

Valdiečių ir metodistų Sinodo programą galima dalinti į dvi dalis: rugpjūčio 20–22 dienomis vyko įvairios kultūrinės iniciatyvos, tarsi įvedančios į Sinodo temas. Rugpjūčio 22 dienos, sekmadienio, pamaldomis Torre Pellice miestelyje Sinodo dalyviai inauguravo Sinodo darbų pradžią. Sinodas baigsis rugpjūčio 26 dieną. (RK / Vatican News)

2021 rugpjūčio 23, 14:19