Olimpinės žaidynės Olimpinės žaidynės 

Japonija: Olimpinės žaidynės, pažymėtos pandemijos ir rūpinimosi kitais

Artėjant Olimpinėms žaidynėms, dauguma Japonijos gyventojų norėjo, kad jos būtų atšauktos ar nukeltos dėl pandemijos, baiminantis, kad užsikrėtimų skaičius vėl ims kilti. Situacija nelengva.

„Svarbiausias dalykas, kuris šiandien įkvepia, – rūpintis kitu, saugoti sveikatą ir bendrąjį gėrį brolybės dvasioje“. Taip agentūrai „Fides“ sakė pranciškonas kunigas Russel Becker,  amerikietis misionierius, Tokijuje iškilusios Pranciškonų koplyčios klebonas, komentuodamas situaciją Olimpinių žaidynių kontekste.

Jis kalba apie sunkumus, kuriuos patiria krikščionių bendruomenės socialinėje ir pastoracinėje srityje. Kunigas sako, jog organizatoriai galėjo perkelti ar atšaukti žaidynes, kad suteiktų šaliai galimybę surengti jas esant geresnei situacijai, nei dabar. Japonijos katalikai pritaria šiai nuomonei: „aklinos“ žaidynės, vykstančios baimės atmosferoje, prarado savo šventišką visuotinės brolybės dvasią, net ir katalikams sunku žvelgti į šį renginį kaip į progą evangelizuoti.

Kunigas Becker pastebi, kad Bažnyčia Japonijoje toliau skelbia meilės Evangeliją, nors ir stabdoma pandemijos primestų apribojimų. „Visad gyva viltis, mes esame pakviesti skelbti viltį šiuo metu, kai daug kam sunku ją įžvelgti: viltis – tai Kristus. Kalbame apie tai, drąsiname žmones būti optimistais – šiandien tikėjimu paremtas elgesys – tai rūpinimasis kitais, tai evangelinis meilės įsakymas, peržengiantis egoizmą“. Dvasininkas pasakoja, kaip bendruomenė tęsia veiklą, laikydamasi saugumo reikalavimų, kaip meldžiasi, kad baigtųsi pandemija, ir ieško evangelinių būdų, kaip įveikti pandemijos sukeltus iššūkius.

Liepos 25 d. po Viešpaties Angelo maldos Šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus prisiminė trisdešimt antrąsias Olimpines žaidynes, kurios prasidėjo Tokijuje liepos 23 d. „Tegul šios žaidynės tampa vilties ženklu, sveika varžybų dvasia teskatina visuotinę brolybę. Telaimina Dievas organizatorius, sportininkus ir visus, kurie prisideda prie šios gražios sporto šventės.“ (DŽ/Fides)

2021 liepos 28, 13:55