Šv. Pijus iš Pietrelčinos Šv. Pijus iš Pietrelčinos 

Mirė paskutinis šv. Pijaus iš Pietrelčinos asistentas

Mirė paskutinis šv. Pijaus iš Pietrelčinos asistentas. Kapucinas br. Marcelinas mirė pirmadienį, liepos 26 d., eidamas 91 metus. Jis buvo paskutinis likęs kapucinų bendruomenės vienuolis, tarnavęs t. Pijui iš Pietrelčinos. Jis taip pat buvo pakviestas liudyti kanonizavimo byloje.

Teologiją ir anglų filologiją baigęs kapucinas M. Iasenzaniro pirmuosius vienuolinius įžadus davė būdams šešiolikos metų – prieš 74-erius metus. Jis dirbo mokytoju kapucinų mokyklose Italijoje, 1965 metais buvo  paskirtas t. Pijaus iš Pietrelčinos padėjėju San Giovanni Rotondo.

Brolis Marcelinas atsiminimuose pasakojo, jog ne savo noru, o siunčiamas vienuolyno vyresniųjų studijavo literatūrą Milano Švč. Širdies universitete. Dvejodamas jis kreipėsi į t. šv. Pijų, kuris patarė: „Klausyk vyresniųjų, kitaip gailėsiesi visą gyvenimą“.

Br. Marcelinas išleido keletą atsiminimų knygų apie t. Pijų, jo gyvenimo šventumą, pamaldumą į Švč. M. Mariją, dirbdamas San Giovanni Rotondo parapijoje dalydavosi atsiminimais apie šv. Pijų, jo pavyzdžiu buvo uolus nuodėmklausys.

Pijus iš Pietrelčinos mirė 1968 metais, lydimas šventumo garso, ypač pietinėje Italijoje ir jo įsteigtose maldos grupėse, veikiančiose visur pasaulyje. Pasak popiežiaus Benedikto XV, kapucinas t. Pijus buvo „vienas tokių, kuriuos Dievas laikas nuo laiko siunčia į šį pasaulį vardan žmonių atsivertimo“. Lietuvos kapucinų portalas, pristatydamas šv. Pijaus iš Pietrelčinos biografiją, primena ir popiežiaus šv. Paulius VI žodžius, kuriais kapucino vienuolio įsteigtas maldos grupes pavadino „plačiausiomis besimeldžiančios žmonijos upėmis“.

2002 m. kapuciną vienuolį kanonizavo popiežius Jonas Paulius II. Šv. Pijus iš Pietrelčinos liturgijoje minimas jo mirties dieną, rugsėjo 23-ąją, jo kapas San Giovanni Rotondo šventovės kriptoje yra piligrimysčių vieta. (SAK / Vatican News)

2021 liepos 28, 13:56