Amazonija Amazonija 

Kard. C. Hummes: Sinodo įgyvendinimas Amazonijoje

Eiti į bendruomenes, pristatyti joms Sinodo rezultatus, klausytis jų ir kartu su jomis kurti naujus kelius, būdus, vėliau perteikiant visiems informaciją apie tai, ką darome.

Pereiti nuo „reikia veikti“ iki „veikti“ taikant sinodiškumo principą šioje teritorijoje: tai iššūkis, laukiantis Amazonijos Bažnyčios konferencijos. Tai pabrėžia konferencijos pirmininkas, kardinolas Claudio Hummes, kalbėdamas apie popiežiaus kvietimą taikyti Amazonijos bendruomenėse šiam regionui skirto Vyskupų sinodo išvadas.

Reikia ir toliau vertinti, ką turime daryti, tačiau to nepakanka, rašo kardinolas komunikate. Pasak jo, negalima apsiriboti tik tuo, ką turime padaryti, net jei tai gera. Reikia pereiti prie veikimo. Tai reiškia eiti į bendruomenes, pristatyti joms Sinodo rezultatus, klausytis jų ir kartu su jomis kurti naujus kelius, būdus, vėliau perteikiant visiems informaciją apie tai, ką darome. Mus turi vesti Šventoji Dvasia, rašo kardinolas.

Komunikate minimos kai kurios grėsmės, su kuriomis susiduria Amazonija: nusikalstamumas ir teritorijų gynėjų nužudymai, gamtinių išteklių (pvz. vandens ir medienos) pasisavinimas ir privatizavimas,  nelegali medžioklė ir žvejyba, megaprojektai, tokie kaip hidroelektrinės, miškų kirtimas, kelių ir geležinkelių statyba, kasybos ir naftos projektai; tarša, didėjanti dėl kasybos pramonės, kuri sukelia ir ligas, prekyba narkotikais; su šiomis grėsmėmis susijusios socialinės problemos, tokios kaip alkoholizmas, smurtas prieš moteris, prostitucija, prekyba žmonėmis, kultūrinės ir etninės tapatybės praradimas.

Kardinolas C. Hummes mini ir neatidėliotinus sielovadinius klausimus – popiežiaus Pranciškaus ne kartą kartoti raginimai Amazonijoje didinti nuolatinių diakonų, taip pat ir pasauliečių, atliekančių įvairias tarnystes, skaičių, ypač įtraukiant vietinius gyventojus. Tam siūlomi keli būdai – steigti mokyklas, kurios rengtų nuolatinius diakonus, katechetus, bendruomenių lyderius, misionierius, kur būtų vykdoma tiek moterų, tiek vyrų formacija, taip pat reikalingas dvasininkijos atsinaujinimas sinodiškumo dvasioje.  (DŽ / Fides)

2021 liepos 22, 13:23