SECAM plenarinės sesijos dalyviai 2019 m. SECAM plenarinės sesijos dalyviai 2019 m. 

Afrika. Naujasis evangelizavimas Dievo Bažnyčios šeimoje

„Kampalos dokumentas“ – Afrikos vyskupų gairės žemyno evangelizavimui – yra pamatinės reikšmės kvietimas katalikams „aktyviau vykdyti misionierišką įsipareigojimą“. Tai pareiškė Afrikos ir Madagaskaro vyskupų konferencijų simpoziumo (SECAM) sekretoriaus pavaduotojas SECAM dienos proga surengtame nuotoliniame seminare.

Nuotolinio seminaro liepos 21–23 dienomis tema – „Kad pažintų Kristų, kad apsčiai turėtų gyvenimo“. Pasak kun. Jeano Germaino Rajoelisono, SECAM generalinio sekretoriaus pavaduotojo, Afrikos evangelizavimui reikia asmeninio atsivertimo – tai yra pastoracinis raktas į Afrikos atgimimą ir atsinaujinimą pagal Evangeliją. Šios pastangos turi remtis geresniu Kristaus pažinimu ir asmeniniu atsivertimu.

„Dievo Bažnyčios šeima Afrikoje yra pašaukta pradėti naująją evangelizaciją, kurios tikslas – persunkti visuomeninį gyvenimą evangelinėmis vertybėmis. Labai svarbu įkultūrinti Evangeliją socialiniame, ekonominiame ir politiniame gyvenime. Turime suprasti, ar krikščioniškas tikėjimas gali pakeisti įsitikinimus ir privesti prie nūdienos kontekste reikalingų socialinių permainų“, – sakė iš Madagaskaro kilęs, Bažnyčiai Ganoje tarnaujantis SECAM generalinio sekretoriaus pavaduotojas kun. J. G. Rajoelison.

SECAM diena Afrikoje mena šios organizacijos įsikūrimą prieš penkis dešimtmečius. Tai įvyko 1969 m. liepos mėnesį Ugandoje per popiežiaus šv. Pauliaus VI apaštališkąją kelionę, kuri buvo pirmasis moderniaisiais laikais popiežiaus vizitas Afrikos žemyne.

Afrikos vyskupai paskelbė „Kampalos dokumentą“ sausio mėnesį Afrikos ir Madagaskaro vyskupų konferencijų simpoziumo (SECAM) įkūrimo penkiasdešimtųjų metinių proga. Dokumento gairių įgyvendinimu siekiama sužadinti Evangelijos suformuotą ir atgaivintą „naują Afriką“. (SAK / Vatican News)

2021 liepos 27, 14:17