Urugvajaus tikintieji Urugvajaus tikintieji 

Urugvajus. Nuo pastoracinių gairių iki būsimo Sinodo

Urugvajaus vyskupai patvirtino ateinančių metų pastoracines gaires, kurių tema: „Gailestingasis Jėzus išgelbėja mus“. Gairėse vadovaujamasi Evangelijos pagal Matą tekstu apie duonos padauginimą. Episkopatas nuotolinėje plenarinėje sesijoje birželio 7–10 dienomis taip pat aptarė popiežiaus Pranciškaus sušaukto ir visai Bažnyčiai skirto Vyskupų sinodo programavimo ir įgyvendinimo klausimus.

Pastoracinės gairės 2022–2023 m. laikotarpiui sutampa su tuo pačiu metu vyksiančiu Vyskupų sinodu, kuris po parengiamųjų etapų vyskupijose ir žemynuose bus užbaigtas Romoje 2023 m. Sinodo tema: „Sinodinės Bažnyčios link – bendrystė, dalyvavimas, misija“.

Urugvajaus vyskupai atkreipė dėmesį, kad pirmasis Sinodo etapas vyskupijų ir kraštų lygmeniu prasidės spalio mėnesį ir tęsis iki 2022 balandžio mėnesio. Vėliau įvyks dar du Sinodo etapai – kontinentinis nuo 2022 rugsėjo iki 2023 kovo ir baigiamasis 2023 m. spalį Romoje, kai įvyks sinodo asamblėja.

Popiežius diecezinį etapą Romoje pradės spalio 9–10 dienomis, o Urugvajuje ir visuose kituose kraštuose jis bus pradėtas sekmadienį, spalio 17 d., pranešė Vyskupų konferencija, kartu primindama, kad tą dieną visuotinėje Bažnyčioje minima Pasaulinė misijų diena.

Sesijos metu Urugvajaus katalikiškojo ugdymo departamento direktorius vyskupams pristatė nepilnamečių apsaugos ir seksualinio išnaudojimo prevencijos kursus. Vyskupų konferencija nurodė, jog kursai privalomi visiems, kurie parapijose ir Bažnyčios institucijose ar centruose dirba su nepilnamečiais ir kitais pažeidžiamais asmenimis.

Ganytojai taip pat susipažino su motu proprio „Antiquum ministerium“, kuriuo popiežius įkūrė Bažnyčioje katechetų tarnystę, aptarė būdus, kaip įgyvendinti naujas normas Urugvajuje, ir išklausė pranešimo apie Romoje baigiamą pirmojo Montevideo arkivyskupo Jacinto Vera beatifikacijos bylą. (SAK / Vatican News)

2021 birželio 16, 11:43