Seserys elzbietietės, būsimos palaimintosios Seserys elzbietietės, būsimos palaimintosios 

Sovietų karių nužudytos vienuolės bus skelbiamos palaimintosiomis

Šeštadienį priėmęs Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Marcello Semeraro, popiežius Pranciškus patvirtino keltą dekretų, žyminčių svarbius etapus keliose kongregacijos šiuo metu tiriamose beatifikacijos bylose.

Vienu iš minėtų dekretų buvo patvirtinta, kad Prancūzijos politikas, vienas Europos Sąjungos tėvų steigėjų Robert’as Schumanas savo gyvenime herojišku laipsniu liudijo krikščioniškąsias dorybes. Tai reiškia, kad jis pripažintas vertu beatifikacijos, tačiau, kad byla būtų baigta, reikia įrodyti jo užtarimu įvykusį stebuklą.

Vienas iš šeštadienį popiežiaus patvirtintų dekretų beatifikacijos bylą užbaigia. Buvo pripažintos kankinėmis seserys elzbietietės – Paschalis Jahn ir devynios kitos seserys, kurias 1945 m. nužudė sovietų kariai.

Visos dešimt vienuolių kankinių priklausė tai pačiai Šv. Elzbietos seserų kongregacijai, visos jos buvo nukankintos Antrojo pasaulinio karo pabaigoje Vokietijos rytinėje dalyje (dabartinės Lenkijos teritorijoje). Sesuo Paschalis Jahn buvo nužudyta 1945 m. gegužės 11-ąją, tai yra trečią dieną po karo pabaigos. Sesuo Rosaria Schilling buvo nužudyta 1945 m. vasario 23 d.; Adele Schramm – vasario 25 d.; Sabine Thienel – kovo 1 d.; Sapientia Heymann – kovo 24 d.; Melusia Rybka – taip pat kovo 24 d.; Adelheidis Töpfer – kovo 25 d.; Felicitas Ellmerer – irgi kovo 25 d.; Edelburgis Kubitzki – vasario 20 d.; Acutina Goldberg – gegužės 2 d.

Labai daug vokiečių moterų tapo sovietų karių smurto aukomis. Šios seserys buvo nukankintos ne tik kaip moterys ir vokietės, bet ir kaip vienuolės, Kristaus liudytojos. Dešimties seserų vienuolių beatifikacijos bylą 2011 m. pradėjo Vroclavo arkivyskupija. Kankinystės pripažinimas reiškia, kad šios seserys netrukus bus skelbiamos palaimintosiomis. Reikia tik sulaukti, kad popiežius įgaliotų savo pasiuntinį vadovauti beatifikacijai ir nurodytų iškilmės datą bei vietą. (JM / Vatican News)

2021 birželio 21, 15:24