Mariacelio Marijos šventovė Mariacelio Marijos šventovė 

Austrijos vyskupai rengiasi vizitui „Ad limina“

Birželio 14–16 d. Mariacelio Marijos šventovėje vykusio Austrijos vyskupų konferencijos posėdžio metu, be kitų einamųjų sielovados reikalų, buvo kalbama ir apie šių metų rudenį numatomą vizitą „Ad limina“.

Vizitas „Ad limina“ numatytas lapkričio 29–gruodžio 4 dienomis. Austrijos episkopato nariai Romoje susitiks su popiežiumi Pranciškumi, Vatikano institucijų vadovais, su jais aptars Katalikų Bažnyčios padėtį Austrijoje. Ankstesnis jų vizitas „Ad limina“ vyko 2014 m.

Austrijos vyskupų konferenciją sudaro penkiolika narių: devyni vyskupijoms vadovaujantys ordinarai, kariuomenės ordinaras, keturi vyskupai pagalbininkai ir Wettingen-Mehrerau cistersų teritorinės abatijos abatas. Nuo pernai Austrijos vyskupų konferencijos primininkas yra Zalcburgo arkivyskupas Franzas Lackneris.

Pastaruoju metu dėl pandemijos vizitai „Ad limina“ nevyko. Paskutinis toks vizitas įvyko 2020 m. kovo mėnesį. Tąkart popiežius Pranciškus susitiko su grupe vyskupų iš Prancūzijos. Dabar po pandemijos atnaujinamų vizitų „Ad limina“ programa dar nepaskelbta, tačiau kai kurių šalių, kaip antai Austrijos, vyskupai jau yra suderinę savo vizitų datas. Taip pat ir Lenkijos vyskupų konferencija pranešė, kad gavo kvietimą atvykti į Romą. Lenkijos vyskupų vizitas „Ad limina“ prasidės spalio 4 d. (JM / Vatican News)

2021 birželio 18, 14:54