Rinkimai Lietuvoje Rinkimai Lietuvoje 

Savaitės Lietuvoje apžvalga (spalio 17)

Pirmasis rinkimų turas leido pasitikrinti savo politinę nuovoką ir pabandyti suprasti kitų žmonių lūkesčius bei pasirinkimus. „Bernardinai.lt“ dienraščio apžvalgininkų komentaruose svarstoma apie krikščioniškąsias pažiūras deklaravusių partijų kuklų balsų derlių.

Pasak apžvalgininko Tomo Vilucko, krikščioniškoms vertybėms atstovavę politikai nesugebėjo patraukliai bei suprantamai įtikinti rinkėjų, tai išryškino ir kitas ilgalaikes tendencijas: Bažnyčioje nepakankamai akcentuojama atsakomybė už bendruomenę, visuomeninio gyvenimo svarba, politiniame gyvenime stokojama stiprių krikščionių lyderių.

ISM vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytojas Pijus Krūminas pažymi, kad dvi krikščioniškas pažiūras deklaravusios partijos nesugebėjo susivienyti, o rinkimai parodė, kad jų skelbiamos idėjos visuomenėje neturi paklausos.

Augminas Petronis savo komentarui pasirinko žaismingesnį žanrą, palygindamas jį su populiariąja psichologija, kai į sudėtingas problemas pateikiami paprasti atsakymai. Sunkiasvorį klausimą „Ar tikrai Lietuva liberalėja?“ Bernardinai.lt redaktorius apvarto plačioje statistikos keptuvėje ir pagardina pastebėjimais apie improvizuotas rinkėjų simpatijas, reitinguojant politikų sąrašus. Ne tik per šiuos rinkimus žinomų asmenų bendrapavardžiai ar panašiavardžiai politikai reitingų sąrašuose buvo rinkėjų gerokai kilstelėti į viršų.

Neseniai pasirodžiusi popiežiaus Pranciškaus enciklika Fratelli tutti atveria plačią perspektyvą į pasaulyje vykstančius procesus.

Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė komentare, nuskambėjusiame per „Mažąją studiją“, išrašytame „Bernardinai.lt“ dienraštyje, ragina įveikti žmogui gresiantį „totalaus bejėgiškumo jausmą“ stebint galingųjų sceną, išgyvenant rinkimų nulemtas „permainų viltis ir baimes“. Būtent todėl jai atrodo svarbi popiežiaus Pranciškaus enciklika Fratelli tutti. Nepretenduodama pateikti išsamų komentarą autorė rašo: „labai reikšmingas atrodo pats užmojis: visuose šituose virsmų verpetuose tvirtai kviesti ir skatinti kurti naują pasaulio tvarką, o ne vien laukti, kol ji kaip nors susiklostys savaime“.

Apie tai, kokią pasaulio viziją atskleidžia popiežiaus Pranciškaus enciklika Fratelli tutti „Mažosios studijos“ laidoje „Kultūra ir religija“ diskutavo arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ ir kun. Julius Sasnauskas OFM. LRT mediatekoje patalpintame įraše aptariama provokuojanti popiežiaus Pranciškaus kalbėsena, jos politinė įtaiga ir išryškinama pagrindinė enciklikos tema – brolybė ir socialinė bičiulystė.

Saulena Žiugždaitė „Bernardinai.lt“ dienraštyje pristatydama popiežiaus Pranciškaus encikliką vadina ją „tikra provokacija naujojo nacionalizmo ir baimės persmelktame pasaulyje“. Pasak jos, brolystė, kaip žmonių tarpusavio pagrindas, tampa oficialiu Bažnyčios mokymu, apibendrinančiu daugybę ligšiolinių Pranciškaus ir jo pirmtakų pasisakymų.

Rinkiminėse dėlionėse ir spėlionėse diskutuojama apie jaunimo pasaulėžiūrą ir bei balsų statistiką. Žinių sraute gaivus ir viltingas italo jaunuolio liudijimas: „Bernardinai.lt“ dienraštyje Toma Bružaitė rašė apie praėjusį šeštadienį Asyžiuje palaimintuoju paskelbtą jaunuolį Karolį (Carlo Acutis); dabar jam būtų trisdešimt vieneri. Pasak popiežiaus Pranciškaus, šis jaunuolis gerai suprato skaitmeninių technologijų galimybes ir naudojosi jomis skelbdamas Evangeliją, vertybes ir grožį.

Praėjusį sekmadienį ypatingą sujudimą ir džiaugsmą išgyveno Estijos lietuvių bendruomenė. Šiemet ji švenčia savo gyvavimo 40 metų jubiliejų. Jubiliejaus proga bendruomenę aplankė ir pasveikino Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.

Praėjusį ketvirtadienį kardinolas Sigitas Tamkevičius pašventino Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų bendruomenei ir svečiams pristatytą naują Ambulatorinį diagnostikos centrą.

Kauno arkivyskupijos svetainėje pranešama, kad rudenį vėl tęsiasi parapijų bendradarbių ugdymo seminarai. Praėjusį ketvirtadienį pasitobulinti ir pabūti bendrystėje rinkosi arkivyskupijos parapijų zakristijonai.

Pranešama taip pat apie naujųjų VDU akademinės sielovados kapelionų iniciatyvą. Kunigai redemptoristai Rastislavas Dluhý CSsR ir Peteris Hertelis CSsR su komanda pakvietė daugiatautę universiteto bendruomenę susipažinti su įsimintinomis Kauno vietomis.

Laikraštyje „XXI amžius“ rašyta apie spalio pradžioje Lietuvoje viešėjusį Ukrainos graikų apeigų katalikų vyskupą Stepaną Susą. Per liturgiją Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčioje drauge su ukrainiečiu hierarchu meldėsi vysk. Arūnas Poniškaitis.

Laikraštyje taip pat rašoma apie naują kryžių, pašventintą kun. Juozo Zdebskio žūties vietoje. Pašventinimo data sutapo su sukaktimi: prieš 40 metų kun. Juozas Zdebskis buvo KGB agentų pavojingai nudegintas cheminėmis medžiagomis. Mišių liturgijai Eišiškių Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje vadovavo ir homiliją pasakė kardinolas Sigitas Tamkevičius.

Pasakojama taip pat apie Gargžduose švęstus titulinius Šv. Arkangelo Mykolo atlaidus, džiaugiamasi solisto Liudo Mikalausko dalyvavimu, padrąsinančiu žodžiu ir koncertu.

„XXI amžiuje“ tęsiama „Ateitininkų metų“ skiltis, paminint iškilias asmenybes bei sukaktis. Tarp jų rašoma apie kovoje dėl Vilniaus žuvusį Steigiamojo Seimo narį Antaną Matulaitį, taip pat prelatą Stanislovą Kiškį.

Penktadienį Lietuvos paštas išleido naują pašto ženklą tema „Šv. Jono Pauliaus II 100-osios gimimo metinės“. 1993 metais, kai popiežius Jonas Paulius II lankėsi Lietuvoje, buvo išleista 4 pašto ženklų serija.

Kastantas Lukėnas

2020 spalio 17, 11:00