Arkivysk. Tadeuszas Kondrusiewiczius Arkivysk. Tadeuszas Kondrusiewiczius  

Negalintis grįžti arkivyskupas kreipėsi į Baltarusijos tikinčiuosius

Rugpjūčio 31-ąją į Baltarusiją neįsileistas Minsko ir Mogiliovo arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius iš Lenkijos Balstogės miesto kreipėsi į Baltarusijos vyskupus, kunigus, pašvęstuosius ir visus tikinčiuosius.

Pirmiausiai jis paaiškino pasienio punkte įvykusio incidento aplinkybes. Rugpjūčio 31 d. Kuznica Bialostocka-Bruzgi sienos perėjimo punkte jam nebuvo leista grįžti į Baltarusiją. Pasieniečiai nepateikė jokio paaiškinimo. Arkivyskupas teigia, kad toks pasienio tarnybos sprendimas jam, kaip Baltarusijos Respublikos piliečiui, yra visiškai nesuprantamas, ir primena, kad Baltarusijos įstatymai aiškiai skelbia, kad „piliečio teisė atvykti į Baltarusijos Respubliką negali būti ribojama“.

Draudimas atvykti į Baltarusijos Respubliką trukdo man, kaip Minsko-Mogiliovo arkivyskupijos ordinarui ir Baltarusijos katalikų vyskupų konferencijos pirmininkui vykdyti sielovados tarnystę. Atsižvelgdamas į socialinę ir politinę krizę, kurią šiuo metu išgyvena mūsų tėvynė, aš raginau ir toliau raginu palaikyti dialogą ir susitaikinimą, rašo arkivyskupas. Nenoriu, kad nepagrįstas ir neteisėtas pasienio tarnybos sprendimas padidintų įtampą mūsų šalyje. Arkivyskupas kreipiasi į Baltarusijos Respublikos valstybinės sienos apsaugos komitetą, kad jis išaiškintų situaciją ir panaikintų draudimą grįžti namo ir vykdyti ganytojo pareigas. Tikiuosi, kad tai tik nemalonus nesusipratimas, kuris greitai bus išaiškintas, rašo arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius.

Jis taip pat prašo Baltarusijos katalikus melstis už jo greitą grįžimą ir taikų politinės krizės tėvynėje sprendimą.

Minsko ir Mogiliovo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jurijus Kasabuckis pirmadienį, ką tik sužinojęs apie arkivyskupo Kondrusiewicziaus neįsileidimą į šalį, paskelbė prašymą melstis už tėvynę, Bažnyčią Baltarusijoje ir arkivyskupo grįžimą. (JM / catholic.by / Vatican News)

2020 rugsėjo 01, 14:35