Protestai Baltarusijoje. Minskas, rugsėjo 6 d. Protestai Baltarusijoje. Minskas, rugsėjo 6 d. 

Malda Baltarusijos vyskupijose už kraštą ir arkivyskupą

Minsko ir Mogiliovo katalikų arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius iki šiol negali grįžti į savo arkivyskupiją. Katalikų bendruomenė toliau meldžiasi už jo sugrįžimą ir už savo kraštą. Melstis, kad nebūtų prievartos, nėra politika, pareiškė šiuo metu arkivyskupą pavaduojantis Minsko ir Mogiliovo augziliaras Jurijus Kasabuckis.

Rugsėjo 6 dieną arkivyskupas Kondrusiewiczius buvo laukiamas Zaslavlio parapijoje, esančioje už valandos kelio nuo Minsko, kuri minėjo 600 metų sukaktį. Katalikų bendruomenė čia įsikūrė 1420 metais, visų pirma buvo pastatyta medinė bažnytėlė, XVIII amžiaus antroje pusėje ją pakeitė mūrinė. II Pasaulinio karo metu bažnyčia smarkiai nukentėjo, ilgą laiką buvo palikta likimo valiai. 1987 metais pradėta jos restauracija užbaigta 1998 metais, kai bažnyčia jau buvo sugrąžinta teisėtiems savininkams – katalikų bendruomenei.

Kadangi Zaslavlio parapijos istorinis jubiliejus sutapo su Švč. Mergelės Marijos gimimo, kuriam dedikuota parapijos bažnyčia, švente, minėjimas turėjo būti dvigubas. Deja, Baltarusijos pasienio tarnyboms, Aliaksandro Lukašenkos nurodymu ir pažeidžiant pačios Baltarusijos teisę, neįleidus iš Lenkijos grįžtančio Minsko arkivyskupo, šis negalėjo dalyvauti vienos iš seniausių savo arkivyskupijos parapijų šventėje. Jį pavadavo Minsko katedros rektorius kun. Antonijus Klimantovičius, kartu su juo atvyko dar keli kunigai. Šv. Mišiose, kurios buvo tiesiogiai transliuojamos oficialioje Katalikų Bažnyčios Baltarusijoje interneto svetainėje catholic.by, buvo perskaityta arkivyskupo T. Kondrusiewicziaus parengta homilija, nurodant, kad arkivyskupas yra tremtyje.

Baltarusijos katalikų svetainėje taip pat pasakojama apie dvi maldos akcijas. Rugsėjo 5 dieną Minsko Šv. Simono ir Šv. Elenos bažnyčioje, kurios blokada, laimei trumpa, rugpjūtį išprovokavo griežtus Minsko arkivyskupijos protestus dėl jėgos struktūrų narių elgesio ir valdžios potvarkių, buvo kviečiama maldai už protestų metu žuvusius ir sužeistus žmones, už arkivyskupą T. Kondrusiewiczių. Maldos procesijoje dalyvavo daug žmonių, apeigos buvo transliuojamos internetu, šiuo būdu jas stebėjo dar keli tūkstančiai žmonių.

Minsko ir Mogiliovo vyskupas augziliaras Jurijus Kasabuckis, komentuodamas režimo kaltinimą, jog arkivyskupas T. Kondrusiewiczius „kišosi į politiką“ ir todėl buvo neįleistas į šalį, atsakė tokiais klausimais: „Jei mes sakome, kad priešinamės prievartai, ar tai yra politika? Jei šiandien sakome, kad priešinamės kankinimams, ar tai yra politika? Jei kasdien meldžiamės, kad tokie dalykai nebepasikartotų mūsų krašte, ar tai politika? Jei sakome, kad norime gyventi teisingai, sąžiningai, geranoriškai, ar tai yra politika? (...) Mes nesikišame į politiką, tačiau meldžiamės už savo žmones, už visą tautą be išimčių.“

Šv. Mišių homilijoje vyskupas J. Kasabuckis pridūrė, kad meldžiasi už atsivertimą tų, kurie ėmėsi nežmoniškų veiksmų, už jų sąžinių pabudimą, pagerbė moteris, kurių balti rūbai ir rankose laikomos gėlės tapo vienu iš šių dienų įvykių Baltarusijoje simbolių, šv. Mišių pradžioje padėkojo pamaldose vardan vienybės ir solidarumo dalyvavusiems ortodoksams, žydams ir netikintiesiems. 

Rugsėjo 7 dieną visose Baltarusijos vyskupijose už greitą ir taikų socio-politinės krizės sprendimą ir arkivyskupo T. Kondrusiewicziaus sugrįžimą meldėsi krašto vienuoliai. Gardine pamaldoms vadovavo vyskupas Aleksandras Kaškevičius, Dokšicoje, priklausančioje Vitebsko vyskupijai, – pastarosios ganytojas Olegas Butkevičius, Minske – vyskupas augziliaras J. Kasabuckis. Pinsko vyskupijos vienuoliai rinkosi Baranovičių mieste. Visur buvo perskaitytas šiai progai skirtas arkivyskupo J. Kondrusiewicziaus laiškas. Jame Baltarusijos vyskupų konferencijos pirmininkas rašo, jog, priverstas likti svetur, dvasiniu būdu dalijasi rūpesčiu krašto ateitimi dabartiniu metu, viliasi, kad laisvė žengs kartu su atsakomybe ir pagarba Dievo priesakams, kad Baltarusijos  vienuoliai savo malda ir tarnyste atliks evangelinės druskos ir šviesos vaidmenį, padės apsisaugoti nuo moralinio sugedimo, prisidės prie visuomenės santarvės ir vystymosi. (RK / Vatican News)

2020 rugsėjo 08, 15:16