Vatican News
Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius 

Baigėsi Žemaičių Kalvarijos atlaidai

Baigėsi nuo liepos pradžios Žemaičių Kalvarijos šventovėje vykę Didieji atlaidai. Paskutines dvi dienas, šeštadienį ir sekmadienį, melstasi už jaunimą ir už Žemaičių Kalvarijos parapiją.

Liepos 11-ąją buvo meldžiamasi už jaunimą. 12 val. Mišioms vadovavo Vilniaus augziliaras vyskupas Darius Trijonis. Pamokslininkas kalbėjo apie atlaidų praktikos svarbą tikinčiojo gyvenime. Tam puikiai pasitarnauja piligrimystės į šventoves. Kelionė padeda apmąstyti laiką ir gyvenimą, laiką skirdami Dievui ir sutikdami kitus žmones praturtėjame patys ir praturtiname vieni kitus.

Tos pačios dienos popietę į Žemaičių Kalvarijos šventovę iš visos Telšių vyskupijos rinkosi jaunimo grupės. Apie 50 ateitininkų atkeliavo pėsčiomis iš Telšių, melsdamiesi jie prisijungė prie kitų jaunimo grupių. Pavakare bazilikoje vyko Švč. Sakramento adoracija. Ir vakaro Mišioms vadovavo vyskupas Darius Trijonis, kuris yra Lietuvos vyskupų konferencijos jaunimo reikalų tarybos pirmininkas.

Paskutinė atlaidų diena, liepos 12-oji, buvo skirta maldai už Žemaičių Kalvarijos parapiją. 10 val. aukodamas Mišias Telšių vyskupijos ganytojas Algirdas Jurevičius būreliui jaunuolių suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Telšių vyskupas vadovavo ir vidudienį aukotoms atlaidų užbaigimo Mišioms. Pamoksle jis kalbėjo apie grūdo – Dievo Žodžio – sėjimo svarbą ir dirvos – širdžių – purenimo būtinybę. Anot vyskupo, į akmenį pavirtusi širdis gali pasikeisti ir tapti derlinga žeme, kelias gali liautis būti visų mindomas, atviras visiems prašalaičiams ir tapti našiu dirvožemiu, erškėčiai gali pranykti ir grūdai mėgautis tinkama dirva. Jėzaus mokymas kupinas vilties, kad žmonių širdys netaps dykuma, bet tinkama dirva, leidžiančia išauginti derlių. To moko Mergelė Marija ir Žemaičių Kalvarija. Visi piligrimai pakviesti skelbti gerąją žinią apie šios šventovės garsą, apie atsivertimo vaisius, patirtas malones, išgyventą stebuklą. Vyskupas ragino sėti, o augimą patikėti Viešpačiui, nes Dievas geba išauginti sodus net dykumose, o ką jau kalbėti apie žmogaus širdį.

Pagal kan. Andriejus Sabaliausko pranešimą

2020 liepos 13, 12:24