Vatican News
Šv. Jonas Paulius II Šv. Jonas Paulius II 

Norima pradėti Jono Pauliaus II tėvų beatifikacijos bylą

Lenkijos vyskupų konferencija paskelbė pritarianti popiežiaus Jono Pauliaus II tėvų beatifikacijos bylos pradžiai. Toks sprendimas suteikia galimybę prašyti Šventojo Sosto pradėti beatifikacijos bylą vyskupijos lygmeniu.

Popiežiaus Jono Pauliaus II tėvai Emilija Kaczorowska ir Karolis Wojtyła susituokė 1906 m. vasario 10 d. Krokuvoje. Pora susilaukė dviejų sūnų Edmundo ir Karolio jaunesniojo. Lenkijos vyskupų konferencijos pranešime teigiama, kad Jono Pauliaus II šeima padarė didelę įtaką dvasiniam ir intelektiniam būsimo popiežiaus vystymuisi. Tėvas Karolis Wojtyła buvo labai religingas, darbštus ir sąžiningas vyras. Emilija baigė dieviškosios meilės seserų vienuolyno mokyklą. Su visa meile ir atsidavimu ji rūpinosi šeima. Anot lenkų katalikų publicisto Eryko Łażewskio, tai buvo krikščioniška šeima, kurios nariai savo dieną pradėdavo šv. Mišiomis, melsdavosi prieš valgydami, o vakarais klausydavosi tėvo, garsiai skaitančio Šv. Raštą. Mirus jaunojo Karolio motinai, jo tėvas išėjo iš darbo tam, kad galėtų praleisti daugiau laiko su sūnumis. (AČ / Vatican News)

2019 spalio 10, 16:56