Vatican News
Popiežius Pranciškus prie klausyklos Popiežius Pranciškus prie klausyklos 

Kaip švęsti Visų Šventųjų iškilmę? Skubėkime prie klausyklos

Skubėti prie klausyklos – tai kardinolo Mauro Piacenza, Didžiojo penitenciarijaus, kvietimas tikintiesiems ir kunigams, kad jie galėtų prisiliesti prie Bažnyčios gailestingumo lobio per atlaidų malonę, skirtą taip pat ir mirusiems.

Dvigubas nuoširdus kvietimas, skirtas visiems, kad pasimelstų už brangius žmones, kurie jau nebevaikšto šia žeme. Jis skirtas ir kunigams, kad su ypatingu atidumu išklausytų išpažintis šiomis dienomis, kai minime visus šventuosius ir prisimename iškeliavusiuosius. Tai kardinolo Mauro Piacenza, Didžiojo penitenciarijaus, kvietimas, kurį jis skelbia Visų Šventųjų iškilmės proga išplatintame laiške.

Pasak kardinolo, šios šventos dienos tebūna asmeninių apmąstymų ir maldos laikas, esame kviečiami prisiliesti prie gailestingumo lobio galime mes patys, taip pat galime melsti jo savo mirusiems artimiesiems. Taip atnaujiname savo tikėjimą per Susitaikinimo sakramentą, Komuniją, priimtą malonės būsenoje, ir Tikėjimo išpažinimą, vienydamiesi maldoje už popiežių. Šiais paprastais ir konkrečiais veiksmais kiekvienas tikintysis patvirtina savo visišką bendrystę su Bažnyčia, naujai priimdamas visas dvasines malones, kurios iš to kyla.

Skubėkime prie klausyklų šiomis šventomis dienomis, ragina penitenciarijus. Jis kreipiasi į kunigus, kad jie būtų pasirengę gausiai suteikti Susitaikinimo sakramentą ypač šiomis dienomis, kad dėmesingai, dosniai išklausytų ir pamaldžiai dalyvautų šiame atnaujinančiame slėpinyje, kuris laisto Bažnyčią malonės lietumi. Šiomis dienomis klausykloje reikės nušluostyti daug ašarų, bus daug progų paguosti, atskleisti amžinojo gyvenimo tikrovę skatinant atleidimą, gailestingumo darbus, pristatant kasdienės piligrimystės prasmę, tad kardinolas ragina kunigus atsidėti visa širdimi išklausymo, paguodimo, atleidimo tarnystei.

Šios dienos turi tapti autentiška dvasinio atsinaujinimo patirtimi, kad galėtume priimti malonės dovanas, kurias Dvasia skleidžia Bažnyčioje.  (DŽ / Avvenire)

2019 spalio 31, 16:01