Vatican News
Baltijos kelio metinės 2019 rugpjūčio 23 d Vilniuje Baltijos kelio metinės 2019 rugpjūčio 23 d Vilniuje   (AFP or licensors)

Savaitės Lietuvoje apžvalga (rugpjūčio 26)

Krekenavoje ir Pivašiūnuose atšvęsti Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų atlaidai. Pivašiūnuose švenčių užsklandai parinktas Švč. M. Marijos Karalienės liturginis minėjimas. Mišių pamoksluose ne kartą priminta motiniška Marijos globa Lietuvos laisvėjimo kelyje. Iškalbinga ir datų seka: po didžiųjų Marijos švenčių minėtas Baltijos kelio 30-metis. Tą kalendoriaus dieną Maskvoje subliuško ir rugpjūčio pučas, galutinai atvėręs mūsų tėvynei vartus į laisvę.

Kastantas Lukėnas

Marijos šventės reikšmingai sutampa su iškilių tikėjimo liudytojų, pal. Teofiliaus Matulionio ir kardinolo Vincento Sladkevičiaus gyvenimo datomis. Į tai atkreipia dėmesį Irena Petraitienė „Bernardinai.lt“ dienraščio publikacijoje „Ko Lietuvai norėjo pal. Teofilius ir kardinolas V. Sladkevičius“. Ji cituoja žodžius iš atmintino susitikimo, kai prieš Žolinės atlaidus ir Pivašiūnų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo iškilmes kardinolą Vincentą Sladkevičių aplankė Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai kompozitorius Julius Juzeliūnas ir prof. Vytautas Landsbergis. Kaišiadoryse mažame mediniame namelyje juos pasitiko džiaugsmu nušvitęs kardinolas V. Sladkevičius ir ištarė nepamirštamus žodžius „Jūs Apvaizdos vaikai“. „Nebūtų buvę galima susapnuoti didesnio ir paprastesnio palaiminimo pradėtam laisvės darbui“,– rašė atsiminimuose prof. Vytautas Landsbergis.

Už laisvės dovaną dėkota taip pat Mišiomis ir Bažnyčios organizuotais šventiniais renginiais. Šiaulių vyskupijos jaunimo centras organizavo diskusiją Baltijos kelio 30-mečiui atminti. Šeštadienį Šiauliuose, Sukilėlių kalnelyje minėta Laisvės diena, joje dalyvavo ir vysk. Eugenijus Bartulis. Sekmadienį iš Tytuvėnų į Šiluvą nusidriekė Padėkos už laisvę eisena. Kauno arkivyskupijos piligrimai paskutinį rugpjūčio sekmadienį tęsė ilgametę tradiciją keliauti į Šiluvą dėkojant Dievui už Lietuvos laisvę. Mišiose Šiluvos bazilikoje dėkota Dievui už laisvės dovaną ir prašyta pal. Mykolo Giedraičio užtarimo, kad mokėtume ją branginti.

Baltijos kelio 30-metis plačiai minėtas visuomeninio transliuotojo laidose. LRT žurnalistas Vytautas Markevičius prisimena Lietuvos radijo svarbą Atgimimo metais, tuo metu, kai dar nebuvo komercinių radijo stočių ir mobiliųjų telefonų : pasak jo, net močiutė, eidama į bažnyčią, su savimi nešėsi rožančių ir radiją.

Kun. Julius Sasnauskas OFM „Šiaurės Atėnuose“ aprašo pirmąkart išgyventą sovietų saugumiečių jo namuose darytą kratą. Simboliška tos kratos data –rugpjūčio 23-oji. Jis vardina laisvėjimo pakopas: po poros metų paskelbtas viešas pareiškimas apie Baltijos šalių okupaciją, po to vyko mitingas prie Adomo Mickevičiaus paminklo, dar po metų entuziastingas sambūris Vingio parke, kitąmet Baltijos kelias. Tekstas baigiamas mintimi: valdžia ir jėga nebūtinai triumfuoja. Visais laikais, prie visų politinių sistemų.

„Bernardinai.lt“dienraštyje paskelbta tekstų, leidžiančių pažinti sovietų režimą klibinusias disidentinės veiklos apraiškas. Biofizikas ateitininkas dr. Arimantas Raškinis pasakoja apie anuometinius ryšius su Rusijos ir Lietuvos disidentais, talką platinant „Dabarties įvykių kroniką“ ir „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“, pažintį su iškiliomis asmenybėmis: Sergejumi Kovaliovu, kun. Juozu Zdebskiu.

Kitame straipsnyje Petras Plumpa pasakoja apie dar paauglystėje pradėtą antisovietinę veiklą, draudžiamos literatūros platinimą, bendradarbiavimą su Rusijos disidentais, kalinimo patirtis.

Apie savo pasirinktą krikščioniškojo liudijimo kelią arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pasakoja straipsnyje „Paguosdavo mintis, kad lageryje sutiksiu kolegų disidentų“.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius facebook paskyroje dalijasi vasaros kelionių įspūdžiais: važiuodamas į Pivašiūnuose švenčiamus Švč. M. marijos Ėmimo į dangų atlaidus Jiezno apylinkėse aplankė vietas, kur prieš 50 metų drauge su kun. Juozu Zdebskiu dirbo melioracijos darbus, nes jiems sovietų valdžia buvo uždraudusi vykdyti kunigų pareigas.Tuometinės kovos už tikėjimo laisvę liudininkas kun. Robertas Grigas savo komentare pažymi, kad šis istorijos puslapis pavaizduotas televizijos seriale „Laisvės kaina. Disidentai“. Pasak jo, serialo epizodas su melioracijoje įdarbintais kunigais, jų pokalbiai su jaunais darbininkais parodytas visai įtikinamai.

Po trumpos vasaros pertraukos pasirodžiusiame laikraščio „XXI amžius“ numeryje primenama būdinga Atgimimo metų tema: Kėdainiuose paminėtas tremtinių palaikų pergabenimo ir perlaidojimo 30-metis.

Tarp pranešimų pluošto iš katalikų bendruomenių pažymėtina Žolinės šventė Vabalninke: šis miestas yra mažoji Lietuvos kultūros sostinė. Čia minėtos kompozitoriaus , vargonininko Juozo Naujalio 150-osios gimimo metinės.

Vyskupas Darius Trijonis facebook paskyroje priminė apie pasirengimą Lietuvos jaunimo dienoms: prie Kryžių kalno susirinkę jaunimo centrų darbuotojai ir savanoriai diskutavo apie kitąmet Šiauliuose vyksiančių Jaunimo dienų programą, apžiūrėjo būsimųjų renginių vietas.

Šiaulių rajono bažnyčiose rengiami koncertai pagal ciklą „Muzikinės bažnyčių naktys Šiaulių rajone“. Renginius globoja Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pentadienį šio ciklo koncertas vyko Meškuičių Šv. Vyskupo Stanislovo bažnyčioje.

Pažymint jėzuitų kelią Šiaulių regione Joniškyje ir Lauksodyje vyko koncertai skirti Jėzuitų misijos Lietuvoje 450 -osioms metinėms paminėti.

Paroda „Misijų stotelės. Lietuvių jėzuitų misionierių šimtmečio kelias“, anksčiau eksponuota Vilniaus Bažnytinio paveldo muziejuje, po to kitose Lietuvos vietose, rugpjūčio viduryje atidaryta Kaune, Perkūno name.

Kauno arkivyskupijos svetainėje vyskupas Algirdas Jurevičius pasakoja apie grupės dvasininkų piligriminę kelionę į Kališo Šv. Juozapo šventovę Lenkijoje. (Vatican News)

2019 rugpjūčio 26, 09:45