Vatican News
Bažnyčia Damaske Bažnyčia Damaske  (ANSA)

Sirijoje du nauji katalikų ganytojai

Antiochijos sirų katalikų Bažnyčioje išrinkti du nauji ganytojai. Sostinėje Damaske paskirtas naujas arkivyskupas, Hassaké ir Nisibin arkieparchijoje – administratorius.

Antiochijos sirų katalikų patriarchalinės Bažnyčios Vyskupų Sinodas išrinko kurijos vyskupą Youhanna Jihad Battah naujuoju Sirijos sostinės arkivyskupu. Damaske 1956 metais gimęs arkivyskupas Battah perima Damasko ganytojo pareigas iš 78 metų arkivyskupo Gregorios Elias Tabe, dėl amžiaus pasitraukusio iš pastoracinių pareigų. Naujasis Damasko arkivyskupas Battah baigė mokslus ir kurį laiką vadovavo šv. Efremo kolegijai Romoje. Sugrįžęs į Siriją buvo paskirtas Damasko vikaru. 2011 metais popiežius pritarė jo išrinkimui Antiochijos sirų katalikų patriarchalinės kurijos vyskupu.

Sirų katalikų patriarchas Ignacas Youssif III Younan naujuoju Hassaké ir Nisibin arkieparchijos administratoriumi Sirijoje paskyrė buvusį Alepo arkivyskupą Denis Antoine Chahda. Šias pareigas jis perima iš buvusio ganytojo, 78 metų amžiaus Jacques Behnan Hindo. Alepe 1946 metais gimęs arkivyskupas Chahda du dešimtmečius tarnavo Venesuelos sirų katalikų bendruomenei, 2001 metais buvo Sirijos katalikų Vyskupų sinodo išrinktas Alepo arkivyskupu, jo paskyrimą Alepe patvirtino popiežius šv. Jonas Paulius II.

Antiochijos sirų katalikų patriarchalinę Bažnyčią sudaro apie 150 000 tikinčiųjų. Bažnyčios patriarchas oficialiai reziduoja Libano sostinėje Beirute. Gausiausios sirų katalikų tikinčiųjų bendruomenės gyvena Irake ir Sirijoje, mažesnės kituose Artimųjų rytų kraštuose. Antiochijos sirai katalikai puoselėja vienybės ryšius su Roma nuo 1783 metų. (SAK / Vatican News)

2019 liepos 12, 14:14