Vatican News
Palaimintasis vysk. Enrique Angelelli Palaimintasis vysk. Enrique Angelelli 

Vysk. Enrique Angelelli ir kiti trys kankiniai paskelbti palaimintaisiais

Šeštadienį, balandžio 27 d. Argentinoje iškilmingos Eucharistijos metu, kuriai vadovavo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Becciu, palaimintaisiais paskelbti La Riojos vyskupas Enrique Angelelli ir kiti trys kankiniai.

Vyskupo kankinio byla tampriai susijusi su kitų trijų vyrų, nužudytų prieš vyskupą, kankinyste: dviejų kunigų – Gabrielio Longueville ir Carloso Muriaso, nužudytų 1976 m. liepos 22 d., ir pasauliečio Wenceslao Pedernera, nužudyto to paties mėnesio 26 d. Vyskupas žuvo 1976 m. rugpjūčio 4 d. automobilio avarijoje neaiškiomis aplinkybėmis, praėjus vos dviem savaitėms po dviejų kunigų ir pasauliečio mirties.

Vyskupo mirtis ilgus metus traktuota kaip „nelaimingas įvykis“ kelyje, tačiau buvo įtariama, kad vyskupas, buvęs labai kritiškas karinės diktatūros atžvilgiu, nužudytas tyčinėje avarijoje, nes bandė išsiaiškinti kitų trijų kankinių žūties motyvus. Jo automobilyje rasta su tuo susijusi medžiaga ilgus metus buvo slepiama. Vyskupas Angelelli buvo laikomas nepatogiu ir nepatikimu. Jo žūties aplinkybių tyrimas buvo atnaujintas kelis kartus ir tik dabar vyskupas prisijungė prie liūdno sąrašo nužudytų dvasininkų, vienuolių ir pasauliečių, Lotynų Amerikoje tapusių represijų, organizuoto nusikalstamumo ir karinių grupuočių aukomis.

1976 m. rugpjūčio 4 d. vyskupas Angelelli po Mišių keliavo automobiliu. Jį pasivijo trijų kariškių vairuojama mašina, kuri sukėlė tyčinę avariją. Suklastotas tyrimas buvo baigtas 1987 m. Niekas nebuvo nuteistas. Pasikeitus politiniam klimatui šalyje, byla atnaujinta 2004 m.

Vyskupas Angelelli teiravosi kariškių apie dingusius kunigus bei pasaulietį. Tada jis išgirdo generolo Luciano Benjamino Mendezo patarimą: „Ekscelencija, turite būti labai atsargus!".

Vyskupas Enrique Angelelli buvo uolus ir geras ganytojas. Įstojo į seminariją būdamas 15 metų; į kunigus įšventintas Romoje. Jo sielovadinė veikla, labai jautri ir artima žmonėms, ypač vargingiausiems, greitai susilaukė tikinčiųjų palaikymo, tačiau įgijo ir priešų. 1964 m. jis pašalintas iš pareigų. 1968 m. popiežius Paulius VI jį paskyrė La Rioja vyskupu. Jo tarnystė nebuvo lengva, nuo pat pradžių jis buvo kaltinamas „ideologiniu ir neatsakingu mokymu“.

Kartu su vyskupu palaimintaisiais paskelbti du kunigai buvo pagrobti. Po kelių dienų rasti jų kūnai su kankinimo žymėmis. Panašus likimas ištiko ir pasaulietį Wenceslao Pedernera. Jų žūties aplinkybes norėjęs išsiaiškinti vyskupas Enrique Angelelli buvo nužudytas po kelių savaičių.

Beatifikacijos iškilmė įvyko kaip tik tuo metu, kai Argentinos federacinis teismas iškėlė bylą buvusios diktatūros vadovams, įtariamiems dėl vyskupo nužudymo. Vyskupo Angelelli kelias į palaimintųjų garbę buvo sudėtingas. Ne visi Argentinoje pritarė jo beatifikacijai. Tai primena neseniai kanonizuoto vyskupo kankinio Oscaro Romero kelią į altorių garbę, kuriam bandė kliudyti daug priešininkų tiek Bažnyčios išorėje, tiek ir viduje. (DŽ / Vatican News)

2019 balandžio 27, 17:16