Vatican News
Vysk. Darius Trijonis Vysk. Darius Trijonis 

Savaitė Lietuvoje. Apžvalga (balandžio 6)

Antradienį paskelbus popiežiaus Pranciškaus posinodinį apaštalinį paraginimą jaunimui šį įvykį palydėjo Lietuvos vyskupų konferencijos parengtas videosiužetas. Jame mintimis dalijosi LVK Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas vysk. Darius Trijonis, dalyvavęs pernai spalį Vatikane vykusiame Jaunimo sinode.

Pasak ganytojo, kiekvienas turime gyvenimo užduotis ir talentus, o savo dovanas galime atskleisti dalydamiesi su kitais. Jis taip pat susiejo popiežiaus paskelbto dokumento jaunimui temą su Šiauliuose ateinančiais metais vyksiančiomis Lietuvos jaunimo dienomis.

Lietuvos jaunimo pastoracijos centras pristato informaciją apie kitąmet Šiauliuose vyksiančias Lietuvos jaunimo dienas. Šiam susitikimui parinkta tema „Aš esu ( 3, 14). O kur tu?“ Visi kviečiami dalyvauti logotipo konkurse, truksiančiame iki gegužės vidurio, taip pat sekti informaciją Jaunimo dienų tinklalapyje ir Facebook paskyroje.

Praėjusį šeštadienį Vilniuje vyko Pašvęstųjų brolių ir seserų simpoziumas, kuriame dalyvavo svečias iš Vatikano – Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų sekretorius arkivyskupas José Rodriguez Carballo OFM. Interviu „Bernardinai.lt“ dienraštyje jis apžvelgia ryškiausias šio laikmečio pašvęstojo gyvenimo problemas, o apibendrindamas sako, kad apskritai pašvęstasis gyvenimas džiaugiasi gera sveikata, ir tai įrodo didelis pašvęstųjų šventumas. „Keliauju po visą pasaulį ir galiu garantuoti, kad didžioji dauguma pašvęstųjų įgyvendina savo pašaukimą tarnaudami vargšams, atstumtiesiems.“ Jis taip pat pabrėžia kontempliatyviųjų vienuolijų svarbą: nors vartotojiškoje visuomenėje nevertinama jų vykdoma maldos misija, tikintieji supranta, kad be kontempliatyvaus gyvenimo Bažnyčiai pritrūktų kvėpavimo.

Kitoje „Bernardinai.lt“ publikacijoje istorikas dr. Liudas Jovaiša pasakoja apie Vilniaus universitete vykdoma projektą, renkant LDK vyrų vienuolijų narių biografinius duomenis. Teiginį apie XIX a. caro laikais buvusį kritinį amžių vienuolijoms Lietuvoje istorikas papildo pastebėjimu, kad vienuolijų krizė prasidėjo jau LDK gyvavimo pabaigoje dėl kritiškos Apšvietos nuostatos: šioje epochoje plito idėjos, kad vienuolinis gyvenimas nenaudingas visuomenei.

Irena Petraitienė „Bernardinai.lt“ rašė apie konfesinių kovų aplinką steigiant Vilniaus universitetą: „Kaip karaliaus Stepono Batoro privilegija skynėsi kelią“. Prieš 440  metų Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Steponas Batoras pasirašė privilegiją, kuria įsteigiamas Vilniaus universitetas.

Sekmadienį Kaune katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“ sukvietė į Atsinaujinimo dieną. Joje konferencijas vedė evangelizacijos ir charizminio atsinaujinimo baruose daugiau kaip tris dešimtmečius tarnaujanti Michelle Moran iš Anglijos.

Balandžio „Artumoje“ primenamas šio žurnalo steigėjų, organizacijos „Caritas“ atkūrimo trisdešimtmetis. Vanda Ibianska dalijasi prisiminimais apie entuziazmą, lydėjusį šio sambūrio pradžią, taip pat ne visada malonią posovietinės visuomenės reakciją į krikščioniškosios labdaros veiklą.

Kitame straipsnyje Lietuvos Caritas tarybos pirmininkas ir Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius Arūnas Kučikas pasakoja apie šiandienos Caritas veikimo kryptis. Jis primena Caritas uždavinį kuo plačiau įtraukti parapijiečius, padėti jiems išreikšti savo tikėjimą prisidedant prie gailestingumo ir pagalbos darbų.

Maldyne „Magnificat“ skiltyje „Evangelijos liudytojai šiomis dienomis“ pasakojama apie socialinį projektą „Orūs namai“, kuriuo siekiama palengvinti skurstančių ir vienišų senjorų gyvenimą.

„Istorinių datų“ skiltyje primenama, kad balandžio pradžioje sukako šimtas metų nuo vieno iš Švč. M. Marijos pasirodymo Fatimoje regėtojų šv. Pranciškaus Marto mirties. Tais metais Fatimoje pradėta statyti Apsireiškimų koplyčia.

Laikraštyje „XXI amžius“ aprašytas praėjusį šeštadienį Šilalėje vykęs „Palaiminimų šeštadienis“ – kaip įprasta, prasidėjęs kultūros centre ir pasibaigęs Mišiomis bažnyčioje. Kaip ir kituose šio ciklo renginiuose jame buvo kviečiami dalyvauti visi norintieji geriau pažinti krikščionybę. Po vyskupo Kęstučio Kėvalo žodžio toliau renginį vedė svečias iš Ukrainos Andriejus Olenčikas, priklausantis charizminei bendruomenei „Maranatha“, taip pat karo zonoje koordinuojantis ekumeninės Krikščioniškos gelbėjimo tarnybos veiklą. Renginys tiesiogiai transliuotas Telšių vyskupijos YouTube kanalu.

Kitoje „XXI amžiaus“ publikacijoje rašoma apie piligrimų grupės kelionę iš Panevėžio į Lenkiją Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno keliais.

Lietuvos kariuomenės gynybos štabas pranešė apie arkivyskupo Gintaro Grušo apsilankymą. Susitikimo metu aptarta Lietuvos kariuomenėje vykdoma sielovada. Ganytojas taip pat bendravo su štabe veikiančia Šventojo Rašto studijų grupe.

Vilniaus Švč. M. Marijos Ramintojos bendruomenės prašymu patvirtinta malda, kuria kreipiamasi į Mergelę Mariją Ramintoją.

(Kastantas Lukėnas)

2019 balandžio 06, 13:10